Už jako malý kluk prolézal na Bedřichově bunkry z druhé světové války. Později se jako údržbář staral o kryt štábu civilní obrany pod jihlavskou firmou Sapeli, někdejšími sklady potravin. Sapeli je dnes jeho vlastníkem. Josef Dolejší z Jihlavy má k podzemním prostorám velmi blízko. Deník se s ním podíval do míst, odkud by velení civilní obrany v případě války nebo jaderné katastrofy řídilo život lidí na Jihlavsku.

Pojďme tedy prozkoumat spolu s ním bývalý protiatomový kryt - dnes suterén - pod administrativní budovou Sapeli na Bedřichově. Poodhalíme tajemství prostor, které naštěstí nikdy nemusely být použité takříkajíc naostro a probíhala v nich pouze školení štábu civilní obrany. Jak takové nacvičování kritické situace vypadalo, moc dobře ví i Josef Dolejší. Účastnil se ho totiž jako strojník a údržbář.

Hlavní bylo jídlo

„Odtud štáb řídil a koordinoval zásobování potravinami a záchranné akce v případě války nebo jiné katastrofy. Zavřeli se tady na zhruba deset dní, možná i na delší dobu. Na podsvícených stolech rozložili mapy a podle daného plánu pracovali na strategii. Já jsem do krytu chodil ještě se dvěma pracovníky při simulovaném výpadku elektrického proudu. Museli jsme chvíli ručně pohánět zařízení na pročištění vzduchu a případně pomocí čerpadla odsávat splašky ze sprch a záchodů do městské kanalizace, která je nad úrovní krytu,“ popsal dobu, kdy v zabarikádovaném betonovém sklepě sídlili ti nejdůležitější lidé z okresu, Josef Dolejší.

On i jeho pomocníci při cvičení měli k dispozici helmu ještě po vojácích wehrmachtu a plynovou masku. Setkání bezpečnostních složek se na Bedřichově konala zhruba každé tři roky, jednou v zimě, jindy v létě. Pod sklady potravin se scházeli zástupci okresního národního výboru, městského národního výboru a vedení potravinových skladů, dohromady asi dvacet pět lidí.

V době cvičení se hlavně prověřoval systém zásobování jídlem pro lidi z jihlavského okresu. Ve skladech dokonce na svou chvíli čekaly potraviny zabalené ve fóliích, které se mohly sníst jenom při válečné nouzi.

Někdy ve stejném měsíci, kdy se konalo cvičení velení civilní obrany, v podniku vyhlásili i požární poplach nebo poplach civilní obrany. Tehdy podle Dolejšího ještě každý zaměstnanec při zaznění poplašného signálu věděl, co má dělat a kam jít. Dělníci všeho nechali, přišli na své místo na seřadiště a jejich vedoucí je přepočítali, aby mohli odejít z podniku do bezpečí.

Dělníci zpočátku o tom, že si dole pod nimi někdo trénuje katastrofické scénáře, neměli tušení. Školení štábu civilní obrany se hlásilo několik dnů předem, ale vědělo o něm hlavně vedení podniku, technici a ti, kteří museli být po ruce a měli na starost například zásobování potravinami. Zaměstnanci skladů se o školeních dozvídali postupně, a protože se jich netýkalo, nepřikládali mu nijak velkou důležitost.

Co tedy ukrývá prostor pod firmou Sapeli? Protiatomový a protichemický kryt z konce padesátých let minulého století, který nebyl pro obyčejné lidi nebo dělníky ze skladů, je rozdělen na několik místností. Svým rozvržením dnes spíše připomíná rodinný dům.

V krytu najdeme místnost s filtrační jednotkou, pracovny neboli hlavní místnosti štábu civilní obrany, dvě ložnice, jakýsi dětský pokoj, sprchy, záchody a technické místnosti. V době krize by se do bunkru vešlo čtyřicet až padesát lidí.

Mohli si vzít i rodiny

„Velení by si sem mohlo vzít i své rodinné příslušníky. Za původní přepážkou vedle pracovny je uzamčená místnost pro děti, kde jsou ještě teď staré palandy. Kryt byl docela přepychově vybavený, byly tu i peřiny, polštáře a spacáky, opravdu to bylo připravené pro přežití na dlouhou dobu. Řekněme, že se tu mohli schovávat i několik týdnů,“ řekl Dolejší.

V krytu fungují dobové vypínače, původní jsou i akumulační kamna, rozhlas a elektrické rozvody. Před tlakovou vlnou a chemickými látkami stále chrání speciální odolné dveře. Vše je dobře utěsněné a nad klasickým stropem je i zesílený protiatomový strop z betonu, který ochrání i před bombardováním. Vybavení a zařízení, jako jsou postele, plynové masky, zdravotnické potřeby, nábytek a další věci, dnes už v bunkru chybí. Masky, obvazy a jiné zdravotnické nezbytnosti skončily v třešťském skladu civilní obrany, kde jsou asi uloženy dodnes. Stěhoval je tam i Josef Dolejší.

„Kryt byl v době, kdy jsem ho udržoval, zapečetěný. Pokud jsem do něj vstoupil, musel jsem zaznamenat, proč tam jdu, na jak dlouho a tak dále,“ zdůraznil správce.

Z krytu se dalo i uprchnout. V místnosti pro štáb je únikový východ dlouhý asi patnáct metrů, který ústí na louce v areálu firmy. Pokud by byl výstup na louce zničen nebo zavalen, mohli lidé utéct náhradní únikovou cestou – topným kanálem (kolektorem), který je v místnosti vedle krytu. Oběma chodbami se dá projít i dnes. Z topného kanálu se dá navíc vyjít ven třemi východy na různých místech v areálu bývalých skladů. „Šestisetmetrovým kolektorem jsem procházel naposledy loni na podzim, musím kontrolovat potrubí. Dříve byl prostor osvětlený, dnes si musím svítit baterkou. Musím někomu říct, že tam jdu, to aby když tak věděli, kde mě mají hledat,“ zmínil další zajímavost suterénu pamětník.

Kryt pod firmou Sapeli nebyl v Jihlavě zdaleka jediným, další se nacházejí například pod Motorpalem, Jihlavanem, pod Priorem, nemocnicí, pod některými školami a bytovými domy. V některých se mohly schovat i stovky lidí. Odborně se jim říká stálé úkryty a v Jihlavě jich krajští hasiči evidují třicet devět.

„Kapacita mnohých úkrytů nebyla veliká, byly budovány ze strategických důvodu k ochraně zaměstnanců důležitých podniků. Každá firma nebo obec měla zpracovaný plán ukrytí, podle kterého se postupovalo. Pro ostatní byly vytipovány vhodné podzemní prostory, které se improvizovaným způsobem upravovaly,“ vysvětlit poslání krytů Roman Pačuta z HZS kraje Vysočina.

Na Bedřichově je dodnes i jeden bunkr z období druhé světové války. „Pod dřevostavbou byl taky kryt. Já jsem jako malý lozil kousek za dřevostavbou v bunkru z druhé světové války. Je to klikatá chodba odolná proti tlakové vlně a dlouhá asi dvě stě metrů. Dělníci z dřevo〜stavby se tam schovávali při bombardování,“ zmínil místní raritu Dolejší.

Protiatomové kryty vznikaly hlavně za studené války v padesátých a šedesátých letech minulého století jako ochrana zaměstnanců, žáků a obyvatel před účinky jaderného napadení. V dnešní době už se kryty nestaví, protože ztratily své opodstatnění. Nelze je totiž využít v případech živelných katastrof a podobně.

Místo krytu archiv

Příkladem novějšího krytu je ten pod jihlavskou nemocnicí z devadesátých letech minulého století. „Kryt byl dokončen v roce 1994 současně se stavbou gynekologicko-porodnického pavilonu. Do krytu se vejde sedm set lidí. Kryt byl navržený pro válečný stav a počítalo se s tím, že v případě konfliktu převezme nemocnici armáda a stávající personál nemocnici opustí. V současné době je kryt využíván jako archiv zdravotnické dokumentace, nicméně všechny technologie se udržují ve funkčním stavu,“ uvedl Alexander Filip z jihlavské nemocnice.

V posledních letech často dochází ke změně využití prostor stálých úkrytů nebo jejich úplnému rušení. Bývalý kryt pod Sapeli dnes částečně slouží jako archiv. Dolejší měl kryt na starosti hlavně od sedmdesátých let do revoluce. Chodí jej kontrolovat dodnes, například kvůli správnému fungování vzduchotechniky.