Po deseti letech se v České republice uskuteční další sčítání lidu, domů a bytů. Stát chce tímto způsobem získat potřebné demografické informace o obyvatelstvu. 26. února začne i pro obyvatele Vysočiny fungovat „call centrum“, telefonická informační linka Českého statistického úřadu, kde lidé mohou obdržet odpovědi na otázky o průběhu sčítání, zajištění jeho bezpečnosti či o jeho technickém řešení.

Letáček do každé domácnosti

Zároveň začnou sčítací komisaři roznášet domácnostem do schránek informační letáky o blížícím se sčítání. Spolu s letákem vhodí komisař do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. „Každá domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 6. března,“ popsala začátek akce vedoucí vysočinské pobočky statistického úřadu Jitka Číhalová.

Následujícího dne začnou sčítací komisaři navštěvovat domácnosti a roznášet sčítací formuláře. „Každý občan dostane zelený Sčítací list osoby. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý Bytový list a majitelé či správci domů ještě oranžový Domovní list.

Půlnoc z 25. na 26. března pak bude takzvaným rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik. „Například pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě, a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto radostnou novinu do sčítání uvést,“ vysvětluje za Český statistický úřad Číhalová.

Tři způsoby odeslání dat

Od 6. března bude možné odevzdávat vyplněné sčítací formuláře, a sice třemi základními cestami: přes internet, předáním sčítacímu komisaři, odesláním poštou v obálce nebo odevzdáním na kterékoliv poště. Do 14. dubna mají podle zákona všichni odevzdat formuláře, ať už to budou činit jakýmkoliv uvedeným způsobem.

Přes názory, že sčítání lidu je v podstatě zbytečné, protože potřebné informace lze již dnes získat z jiných zdrojů, je řada institucí, které data ze sčítání využívají. Také na Ministerstvu zdravotnictví využívají data ze sčítání. Jedna z oblastí, kde je přesnost dat velmi důležitá, je nákup očkovacích vakcín pro děti.

Například vedoucí oddělení epidemiologie Ministerstva zdravotnictví Syvie Kvášová tvrdí: „V České republice je nastaven systém očkování. Pro nás je důležité vědět, kolik například jedno, či dvouletých dětí v republice máme. Očkování dětí totiž hradí stát a my musíme pro výběrové řízení pro nákup vakcín znát potřebný objem podle počtu dětí v jednotlivých populačních ročnících. Součástí zadání zakázky je i její cena, zde jsou ty počty důležité.“ Podle ní by v případě nepřesných dat mohly nastat dvě situace: Buď se objedná příliš mnoho nebo příliš málo vakcín.

Údajů ze sčítání využívají ke své práci například také profesionální hasiči. Důležitá pro ně jsou například zjištěná data o materiálu nosných zdí, počtu nadzemních podlaží nebo počtu lidí v budově. Tyto údaje jim pomáhají lépe se rozhodovat.