K této příležitosti byl také pro návštěvníky připraven dálkový pochod. Na trase dlouhé osm kilometrů čekalo především na děti několik stanovišť s různými ukázkami lesnické činnosti, jako například práce s vyvážecím traktorem, koněm a dřevorubcem. Bylo připraveno také stanoviště se sokolníkem, poznávání listů a v závěru trasy nechyběly odměny a občerstvení.