Jedenaosmdesátiletý Bohuslav Štěpanovský vstal z postele a došel k oknu. Uviděl světla synova auta, jak míjejí jeho stavení. Hukot z venku zněl varovně. Okamžitě se vyběhl podívat, co se stalo.

Starosta Miloš Březina též slyšel zvenčí velký hluk, chvatně se oblékl a zamířil k rybníku. „Doběhl jsem a pohled, který se mi naskytl, byl hrozný. Šedesát čísel nad hrází se valila voda včetně kaprů. A všechno to šlo směrem ke vsi,“ líčil v pátek odpoledne svůj zážitek. Nejhorší ale podle něj bylo zjištění, že masa vody začala zvenčí hráze vymílat jakousi kapsu. „Dostal jsem strach, aby se hráz neprotrhla,“ nastínil.

Ještě v noci nastoupili všichni ve vsi, kteří měli ruce, aby začali z rybníka lovit naplavený nepořádek. Co se vlastně přesně přihodilo? Přišla obrovská bouřka, která netrvala déle než dvacet minut. Během ní spadlo na každý metr čtvereční 35 litrů vody. Potůček, jenž ústí do hornického obecního rybníka, se během okamžiku naplnil vodou z okolních strání a polí. Přidaly se zbytky makovic z pole, seno z louky, větve z břehů. Pro představu – obvykle tudy protéká deset litrů vody za vteřinu. Při průtrži mračen to bylo devět až dvanáct krychlových metrů, tedy tisíckrát tolik.

Ještě v pátek odpoledne hasiči i místní lidé bez ustání házeli vidlemi na břeh naplavený nepořádek z vody. Pomocí člunů se snažili nahnat jej z vodní plochy ke břehům. Hasiče z Jemnice, kteří zpočátku přijeli vypomáhat, v pátek odpoledne nahradili jejich kolegové z Moravských Budějovic. Před páteční čtrnáctou hodinou dorazil hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil obhlédnout situaci. Hornickým slíbil výpomoc, záležitost bude zařazena jako jeden z bodů programu příštího jednání krajské rady. „Myslím, že by muselo přijít několik stejně intenzivních bouřek rychle za sebou, aby se hráz rybníka protrhla. V tuto chvíli postačí, pokud nad vymleté místo Horničtí naskládají pytle s pískem,“ prohlásil brněnský odborník na statiku hrází Stanislav Žatecký. Ve tři odpoledne začalo opět hustě pršet a lidi z Hornic s obavami hleděli k obloze.

Na Nový rok ve vsi pukl zvon v kostelíku. V události pověrčiví lidé spatřovali předzvěst pohromy. „Musím říct, že někdy po válce se stalo něco podobného, praskla hráz kojatického rybníka, lidi z Hornic měli metr vody v barácích,“ zavzpomínal Bohuslav Štěpanovský. „Minulý týden jsme zaplatili fakturu za nový zvon, tak teď abysme se začali chystat platit paseku, kterou napáchala voda,“ podotkl starosta Miloš Březina. Škody zatím nejsou přesně vyčísleny. Hornický obecní rybník je každé dva roky součástí velké akce, na kterou se do vísky o sedmi desítkách obyvatel sjíždí tisícovka lidí z širokého okolí. „První sobotu v říjnu je výlov kaprů. Když jsem viděl, jak se dnes v noci mrskají přes hráz, nevím nevím, kolik jich tam zůstalo,“ krčil ramena starosta. A s nadsázkou dodal, že pokud tam zbyl jeden poslední, slavnostně jej pustí zpátky do vody.