Sokol před třemi lety získal osmdesát tisíc na projekt Tábořiště Sokola Třebíč na Jurenkově osadě. Letošní veřejnosprávní kontrola ukázala, že část peněz jednota vyúčtovala chybně. „Doba realizace projektu byla do listopadu 2005. První doklady v peněžních denících jsou sice z letní doby táborů, celý tábor však jednota do svého účetnictví zahrnula až v prosinci. Tím došlo k porušení pravidel smlouvy,“ sdělila mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Krajští radní proto třebíčské jednotě uložili vrátit do krajského rozpočtu 16 554 korun. Navíc jí vyměřili pokutu z prodlení ve stejné výši. Sokol však zažádal o prominutí, čemuž na svém nedávném jednání radní vyhověli. „Rada kraje povolila úlevu z povinnosti zaplatit penále z důvodu zamezení tvrdosti,“ potvrdila Svatošová.