Most mezi Naloučany a Ocmanicemi projde celkovou rekonstrukcí.

„Projekt mostu počítá s novou nosnou předepnutou konstrukcí s parapetními nosníky o jednom poli, která bude využívat stávající spodní stavbu. Nutné je zbourání středního pilíře a nová konstrukce bude osazena do takové úrovně, aby nový otvor kapacitně převedl stoletou vodu s požadovanou rezervou,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Václav Kodet.

„Šířka komunikace na mostu bude šest a půl metru, na levé straně je umístěn chodník pro pěší šířky o výměře přes dva metry. Vybudování chodníku mimo most bude záležitostí obce. K novému mostu bude upravena stávající komunikace,“ dodal Kodet. Rozvodněná Oslava již několikrát pozlobila obyvatele Naloučan. Díky velké vodě museli vodohospodáře rozbagrovat silnici, která stála v cestě jarním povodním. Naposledy na jaře 2006 vytvořil umělý překop dočasné koryto, kterým mohla být voda odvedena mimo. V současné době je průrva překlenuta provizorním mostem.