Zastupitelstvo si vymínilo, že převezme kompetence městské rady a rozhodne o podmínkách prodeje samo. Zasedání zastupitelstva je veřejné. To je v rozporu s projednáváním podmínek prodeje, které by se neměly dostat na světlo před vyhlášením veřejné soutěže na provozovatele MAD. „Nepsaná dohoda je taková, že se o tom nebude diskutovat,“ vysvětlil starosta Uher. Stávající dopravce má smlouvu na provozování městské dopravy v Třebíči do konce letošního roku. Schůze zastupitelstva začíná v 15 hodin na radnici.