O pětadvacet metrů vyšší než dukovanské chladicí věže, takové měly být větrníky u Blatnice nedaleko Moravských Budějovic. Honit vítr tu mělo celkem osm vrtulí. Se záměrem přišla brněnská firma Ventureal a blatničtí zastupitelé před dvěma lety myšlenku podpořili.
Zvedla se ale vlna nesouhlasu. Protestovali lidé z Blatnice a okolních obcí. Též odbor životního prostředí v Moravských Budějovicích vydal zamítavé stanovisko.

„Důvodem vydání nesouhlasného stanoviska je mimo jiné snížení estetické hodnoty krajinného rázu, rozpor projektu s Územní energetickou koncepcí kraje Vysočina, riziko dlouhodobého poškození krajinného rázu zbytky technologií po uplynutí jejich životnosti,“ praví se v oficiálním prohlášení krajské rady.

A krajští úředníci poukazují i na to, že dosud firma Ventureal neprokázala významnou převahu celospolečenského zájmu na realizaci větrného parku nad zájmem ochrany přírody a krajiny.

Elektrická energie vyrobená s využitím energie větru takzvaně čistou energií z obnovitelných zdrojů. Ale zároveň podle kritiků patří k energii zatížené relativně vysokými výrobními náklady.

Krajský úřad již delší čas hodnotí větrné elektrárny jako značně nevhodný zdroj výroby elektřiny. Je až příliš závislý na vnějších vlivech, hlavně sílevětru. Navíc v momentě výpadku dodávky elektřiny z vrtulí je nutné zabezpečit dodávku záložním zdrojem.
V koncepci kraje jsou maximálně tři vrtule na území Třebíčska.