Konference, která se od 9. do 12. března koná v Jeruzalémě, se zúčastní prezident a ministerský předseda Izraele, další místní politici a také hosté z 42 zemí světa.
„Slibuji si od toho navázání kontaktů se zajímavými lidmi,“ vyjádřil se starosta Uher.
Cílem konference je mimo jiné výměna zkušeností a rozvoj mezinárodní spolupráce místních samospráv.