Hlasování předcházela veřejná schůzka s obyvateli obce. Na ní přišlo osm desítek místních lidí vyjádřit svůj názor na vstup do Svazku vodovody a kanalizace Třebíč. „Drtivá většina souhlasila se vstupem,“ řekl starosta Starče Čestmír Linhart.
Vstup musí nyní odsouhlasit ještě valná hromada svazku.

Podle předložené studie by se Stařeč mohla napojit na přivaděč vody z Boroviny. V něm poteče zčásti heraltická a zčásti voda z vranovské přehrady.
Stařec provozuje vlastní vodovod, napájený z několika studní u vlakového nádraží. Městys se ale potýká s častými haváriemi na vodovodním řadu, v letním období se také několikrát projevil nedostatek vody.