„Sady, které procházejí revitalizací, jsou důstojným místem pro Švecův památník,“ míní třebíčský starosta Ivo Uher.
Mezi městy, vhodnými pro umístění sochy, ještě nedávno figurovala Třešť. Pod ni spadá Švecovo rodiště Čenkov. Pracovní skupina, složená z historiků, představitelů Československé obce legionářské, Sokolské župy plukovníka Švece a Sdružení válečných veteránů se nakonec shodla na Třebíči.

Josef Jiří Švec zde osm let působil jako učitel a angažoval se v již rozvinuté tělocvičné jednotě Sokol. Právě sokolství a vlastenectví se pro něj stalo jednou z hlavních mravních zásad. Sokol jej v roce 1911 vyslal do Ruska, kde po vypuknutí první světové války vstoupil do československých legií a později už jako velitel bojoval proti bolševikům.