Zvláštní událost. Tak se dá popsat to, co se stalo v Hornicích, vísce na samé výspě Třebíčska, na konci světa skoro by se chtělo říct.
Na Nový rok ráno jako obvykle v místním kostelíku zvonili klekání, když z věže zazněl prapodivný zvuk.

„Jako když se kopne do plechového kbelíku, to se zvukem zvonu nemělo nic společného,“ nastínil místní zastupitel Jiří Štěpanovský. Zvon pukl „Samozřejmě, že hned po vsi zaznívaly hlasy, jakože by to mělo přinést neštěstí, ale na to já moc nevěřím,“ pokračoval Štěpanovský. Šlo s velkou pravděpodobností o vadu materiálu, vliv mohlo mít i zavěšení.

Záplavy

Jediná velká pohroma, která obec v minulém století zasáhla, byly záplavy asi šedesát let zpátky. A pokud by se už mělo o přírodní katastrofě diskutovat, přijít by mohla snad z rybníka nad vsí. Je devět metrů hluboký a musela by povolit hráz. To jsou však jen čiré spekulace těch, kteří by chtěli za každou cenu najít zdroj potenciálního neštěstí, které by se na Hornice mohlo v souvislosti s puklým zvonem snést.

„Víte, my teď máme úplně jiné starosti. Především jak zafinancovat kompletní opravu kostelíku, včetně pomědění věže, odvodnění zdí, nových vstupních dveří s mříží a fasády. Letos je totiž významný rok, 650 let od první zmínky o obci v kronikách,“ prozradil Štěpanovský. A 17. května se sjedou rodáci, aby si záležitost náležitě připomněli. Celková kalkulace bez zvonu je něco přes dvě stě tisíc, ta je schválena už od podzimního zastupitelstva. S novým zvonem rekonstrukce vyjde na čtyři sta tisíc. „To už je pro nás ale velké sousto, proto pořádáme veřejnou sbírku,“ objasnil pro změnu hornický starosta Miloš Březina.

Krajský úřad myšlenku posvětil, peněžité dary se budou shromažďovat od 1. dubna do 31. října tohoto roku jednak na zvláštním bankovním účtu, dále pak do pokladničky a prostřednictvím sběrací listiny.

„Nový zvon vyrobí firma z Českobudějovicka, odlit bude ale v německém Passově, na tuto událost se pojedeme podívat, vyrazí několik aut ze vsi,“ prozradil Jiří Štěpanovský. Zpátky do věže zvon zavítá právě 17. května, kdy bude v rámci srazu rodáků i vysvěcen.

VÍCE VE ČTVRTEČNÍM DENÍKU