Záměrem cvičení bude řešení mimořádné události vzniklé v důsledku simulované technologické havárie na jaderné elektrárně, uvedl Krajský úřad. O přípravách a zabezpečení cvičení přijeli hejtmana Vysočiny Miloše Vystrčila informovat Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Miroslav Štěpán, generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky.

Na území Jihočeského kraje byl kladen důraz na procvičení složek na krajské úrovni. V případě plánovaného listopadového cvičení na území kraje Vysočina bude cvičení koordinováno i z centrální úrovně a prověřena mimo jiné i činnost útvarů Armády ČR po transformaci vojenských záchranných útvarů a jejich nové začlenění v plnění úkolů dekontaminace při vzniku mimořádné události na Jaderné elektrárně Dukovany. K tomu také bude v průběhu příštích měsíců směřovat příprava celého cvičení.