Nedávný audit na radnici ukázal rezervy v pracovní náplni šesti úředníků. Tajemník úřadu Milan Hamerník dnes potvrdil snížení stavu dokonce o sedm pracovníků, o němž rozhodla městská rada. První výpověď padla již v prosinci loňského roku, k dalším pěti má ještě dojít. V posledním případě bylo zaměstnanci úřadu nabídnuto jiné neobsazené místo, odpovídající jeho kvalifikaci.