Maminku Petru Keliárovou to dlouho trápilo. Aleškovu i svoji snahu o zlepšení ale nehodlá jen tak vzdát. Spolu se svým synem se proto zařadila do nového programu Třebíčského centra Vedení k úspěchu dítěte, určeného především dětem s lehkou mozkovou dysfunkcí, odchylkami ve vývoji motoriky, s vadným držením těla a špatnou koordinací pohybu.

Těm se zde jednou týdně věnují dvě speciální pedagožky z pedagogicko-psychologické poradny, Marta Pokorná a Miluše Ustohalová. V kurzu o deseti lekcích pomáhají chyby ve vývoji napravit díky osvědčené metodě doktorky Věry Kleplové.

„Jde o cíleně prováděné cvičení, rozvíjející hrubou motoriku a koordinaci pohybů. To vede k lepší spolupráci hemisfér a vytvoření těžiště těla, důležitého pro správný postoj a sezení,“ přiblížily metodu a její cíl lektorky. Stejně důležitý je vliv cvičení na kreslení a psaní, řeč, prostorovou orientaci, koncentraci a další funkce. „Metoda je vhodná i pro zdravé děti. Je dobrou prevencí možných školních problémů a pomáhá rychlejšímu rozvoji,“ upřesnily.

Rádcem je panáček Adámek

Petra s Alešem a dalšími rodiči s dětmi už prošli první lekcí. A přesvědčili se, že rozhodně nepůjde o hodiny nudy. V kurzu Marty Pokorné a Miluše Ustohalové se zkrátka všechno dělá s pořádným nasazením. Ze všeho nejdříve si techniku jednotlivých cviků osvojili dospělí.

Jejich ratolesti přitom nezahálely. Na koberci v hloučku jim pohyblivý papírový panáček Adámek ukázal, jak správně hýbat rukama, nohama a jak vlastně pracovat se svým tělem. A pak už se cvičilo naostro. Dětem vleže na zemi zápolícím s vlastními končetinami pomáhali maminky i tátové či jiný doprovod, a to spíš jemným vedením pohybu než slovy.

„Snažte se dítě neopravovat, ale povzbudit. Cvičení má být všem příjemné,“ radily lektorky. Přes veškeré úsilí se však nejedny dětské nožky a ruce spolu nemohly domluvit. A záhy se ukázalo, že koordinace pohybů není jen úskalím předškolních ratolestí a malých školáků. Nejméně tři maminky prozradil energický pochod v rytmu hudby. To, že při každém jejich kroku nohu provází ruka stejné půli těla, tak jako při chůzi „mimochoda“ velblouda, jim zřejmě nepřišlo vůbec divné. „Soňa ví, Soňa ví, jak je seno voňavý,“ prozpěvovaly si se Zdeňkem Svěrákem.

Lektorky kurzu tohle dobře znají. „Za problémy dětí může v mnoha případech genetika. Podobné odchylky ve vývoji mají i jejich rodiče,“ připomněly.
Z první lekce kurzu Vedení k úspěchu dítěte snad všichni odcházeli spokojení. „Bavilo mě to, nejvíc se mi líbil ten panáček,“ pochvaloval si Aleš. Teď je ale nutné, aby jednotlivé pohyby trénoval doma. Všichni je musí zvládnout na jedničku. S každou další lekcí se totiž jejich náročnost bude zvyšovat.

Lehká mozková dysfunkce (LMD) je souhrnný název všech projevů dítěte, jež se odchylují od běžné normy vývoje zdravého jedince. Jejich příčinou jsou strukturální změny centrálního nervového systému.

Mezi příznaky LMD patří například hyperaktivita, poruchy pozornosti a motoriky, problémy s usínáním a noční děsy, poruchy ve vývoji řeči, poruchy učení a psaní a celá řada dalších. Přesný počet dětí, postižených LMD, není znám. Pokud se však tomuto problému nevěnuje pozornost, může vést k neurotizaci dítěte, depresím, antisociálnímu chování v dospívání a dospělosti, k problémům s alkoholem a drogami.