Z celkového počtu 40 odsouzených je nyní 24 vězňů zařazeno do věznice s dohledem a zbývajících šestnáct odsouzených bylo rozsudkem soudu zařazeno do výkonu trestu odnětí svobody s dozorem.

Nejčastěji se jedná o odsouzené za nedbalostní trestnou činnost, jako jsou dopravní nehody, neplacení výživného a dále za majetkovou trestnou činnost například krádeže nebo poškozování cizí věci.

Všichni odsouzení jsou pracovně zařazeni, a to jak uvnitř objektu věznice, tak i u jiných subjektů i mimo věznici. Uvnitř objektu odsouzení pracují v údržbě, v úklidové skupině a kuchyni. Současně také šest odsouzených pracuje přímo na stavbě u firmy IMOS uvnitř objektu, kde vykonávají pomocné práce. Mimo objekt pracují tři odsouzení, a to ve velkoskladu potravin v Holasicích.

Hlavní stavební práce, které byly zahájeny v objektu v říjnu 2007, díky mírnému zimnímu počasí stále běží. Do poloviny března 2008 bude hotova budova logistiky, pracuje se také na čistírně odpadních vod, před dokončením je ubytovna zaměstnanců a vstupní objekt je ve stadiu hrubé stavby.
Přestavba je rozdělena do několika etap.

První etapa výstavby bude dokončena v polovině června tohoto roku. Stavební práce změní zcela zásadně charakter bývalého armádního objektu na vězeňské zařízení. První odsouzení byli do Rapotic eskortováni 4. září 2006. Celková plánovaná kapacita věznice po rekonstrukci počítá s umístěním 450 odsouzených.