Gigantický jeřáb ze střechy transportoval ve střední Evropě ojedinělou korouhev. Její původ pravděpodobně sahá do roku 1726, kdy na budišovském panství žili Párové. Plastiku o váze 400 kilogramů smotivy svatých, jimž je kostel zasvěcen, poškodila loňská vichřice. Na své místo se vrátí poté, co ji ve Strakonicích zrekonstruují.