Cenou za nejvyšší příčku byl dataprojektor. Na čtvrtém až osmém místě se umístila také Základní škola Bartuškova z Třebíče.

Odborná komise vybírala z celkem dvaceti projektů z celého kraje. Cílem soutěže bylo shromáždit co nejvíce zajímavých námětů na školní i mimoškolní aktivity týkající se třídění odpadů. Všechny náměty jsou dostupné na webových stránkách www.tridime-vysocina.cz/skoly-hry/index.html.