Místní Oblastní charita vyslala do ulic skupinky s 311 pokladničkami. Nejtěžší z nich na konci vážila víc než čtyři kilogramy. Vedle jedné tisícikoruny, 14 dvousetkorunových a 57 stokorunových bankovek do ní lidé mimo jiné přispěli i 28 padesátníky. Získané prostředky hodlá třebíčská charita použít na pomoc lidem ve zdravotní a sociální nouzi, stavební úpravy stacionářů, podporu projektů farních charit. Tříkrálová sbírka v době od 2. do 13. ledna proběhla na celém území republiky. Koledníkům se podařilo vybrat celkem 1 384 676 korun, což je o 92 708 více než loni.