„To víte, že máme z dalších záplav obavy,“ svěřila se Alžběta Elingerová z Menhartic, které v roce 2002 patřily k obcím postiženým záplavami. „Letos jsme se ale konečně dočkali vybagrování bahnem zaneseného koryta místního potoku, o které jsme od oněch povodní usilovali. Ještě bychom přivítali zvednutí mostku, aby se zvýšil průtok vody,“ podpořil ji Tomáš Novák.

K žádným zvláštním opatřením povodně nevedly v Jemnici. „S větším množstvím vody počítá nově zbudovaná čistička odpadních vod,“ sdělil starosta města Miloslav Nevěčný, „povodňová komise o postupu rozhoduje přímo v krizové situaci.“

V Jaroměřicích nad Rokytnou stávající opatření za dostatečná nepovažují. „My jsme připraveni pouze na padesátiletou vodu. Jsou tu vybudované ochranné valy, betonové zídky a hráze k zabezpečení Štěpánského potoka, problémem však zůstává soutok potoka s řekou Rokytnou,“ informoval starosta Karel Nedvědický. Poodhalil i budoucí plány: „V prosinci zastupitelstvo schválilo změnu územního plánu, takže k dalšímu zvýšení bezpečnosti dojde.“

Hrozbou pro Náměšť nad Oslavou nejsou nečekané záplavy, nýbrž každoroční jarní povodně po tání sněhu. „Nedávno byl přebagrován problematický most u Naloučan a v plánu je výstavba nového, vyššího,“ konstatoval náměšťský starosta Vladimír Měrka. „To je ale v moci krajského úřadu a správy a údržby silnic. My máme k dispozici hlavně mobilní zábrany, jako jsou pytle s pískem,“ dodal na vysvětlenou.

Již několikrát v minulosti velká voda prověřila i Třebíč. Zatopená Hlavova ulice i tamní mlýn, lidé po kolena se brodící vodou na Žerotínově náměstí, kal vytékající z přetížené kanalizace, zahrady v Poušově pod vodou – to je jen malý výčet stop rozzuřené hladiny řeky Jihlavy.

„V současné době jsou zde v řece dva protipovodňové vaky, a to u Podklášterského mostu a v Kočičině,“ uvedl tiskový mluvčí Třebíče Ivan Přibík. „S dalším se výhledově počítá v Poušově. Po rekonstrukci je Svojsíkovo nábřeží, kde byla vystavěna protipovodňová zeď. Budováním zídek s možným použitím mobilních kovových zábran a zpevněním břehů projde i centrum města a již zmíněná Kočičina,“ nastínil plány radních Přibík.

S takovým řešením ale někteří obyvatelé nesouhlasí. „Na veřejném zasedání zastupitelstva jsem navrhnul jednodušší a myslím i levnější postup,“ řekl Deníku Milan Zlatuška ze Zdislaviny ulice. „Nač opakovaně stavět drahé zídky, když by se mohlo zvolit vybagrování léty zanesené řeky? Žádné vstřícné reakce ze strany starosty i ostatních členů rady jsem se nedočkal,“ uzavřel svoji výpověď.