Deník prošel první kroky dítěte v třebíčské porodnici a nastínil několik pravděpodobných možností

„Případ záměny identity novorozenců prověřujeme. Nemocnice nastavila kontrolní mechanismy, aby zjistila, zda k takové události došlo a současně předala případ orgánům činným v trestním řízením. S ohledem na průběh šetření a v zájmu dětí nebudeme prozatím sdělovat žádné další podrobnosti i s ohledem na zachování povinnosti mlčenlivosti a lékařského tajemství,“ oznámil v předešlých dnech ředitel nemocnice Petr Mayer. Reportérky Deníku, částečně znalé prostředí třebíčské porodnice, hledaly nejpravděpodobnější cestu dětí od vlastní matky k té druhé. Pokusily se zmapovat terén, který děti v prvních minutách a hodinách po porodu přímo na místě, tedy v Třebíči, urazí.

Život dítěte v prvních okamžicích

„V závěru druhé doby porodní, kdy miminko přichází na svět, je na sále dětská sestra z novorozeneckého oddělení. V okamžiku zrození ihned přiváže předem nachystané cedulky s čísly jak matce, tak dítěti,“ popsal průběh zdroj z bývalého personálu. „Po přiložení nebo ukázce dítěte matce je odnáší za stěnu, kde ho zváží, změří a ošetří pahýl pupeční šňůry. Teprve pak je umývá a popíše stehýnko genciánovou modří. Po celou tu dobu se od dítěte nevzdálí,“ sdělil zdroj. Novorozeně již zabalené v peřince se následně na krátký čas vrací do porodního boxu a sestra je opět ukáže matce. Poté je odnáší na novorozenecké oddělení. Během zhruba dvouhodinového odpočinku rodičky je pod dohledem zdravotníků v postýlce a rozbalené absolvuje jen lékařské vyšetření. Od chvíle, kdy je maminka z porodního sálu svezena na šestinedělí, je její děťátko na pokoji s ní v rámci systému rooming – společný pobyt matky s dítětem. Záměna v této fázi je v podstatě nemožná.

Možné scénáře záměny

Kdy se tedy osudná chyba mohla stát? Vzhledem k tomu, že mezi oběma rodičkami byla časová prodleva 18 minut, lze přímé poporodní ošetření holčiček současně u jednoho mycího boxu vyloučit. Scénář záměny by teoreticky mohl být asi takový: Na svět přichází první děvčátko, porodník je předává přivolané dětské sestře. Ta je omylem označí cedulkami, určenými pro jinou matku, což by samo o sobě nemuselo mít zásadní vliv. Kritický je okamžik, kdy navíc dítě označí příjmením té druhé rodičky. Uzlík s dítětem pak ovšem ukáže matce vlastní, nevědoma si své chyby při identifikaci, a odnáší jej na novorozenecké oddělení. Ještě před umístěním miminka k matce se střídá směna. Nově příchozí sestra, která dosud maminku neviděla, přináší jí dítě se shodným značením a příjmením. To, že nejde o stejnou matku jako na porodním sále, tedy není schopná poznat.

Krátce po první se narodí i druhá holčička, opět mylně opatřena zbývajícími identifikačními znaky. Pak už je scéna totožná s předchozím případem.

Trochu jiný scénář nabízí další možnost: K mýlce při identifikaci dojde pouze po zrození prvního děvčátka. Také k druhému po chvíli přichází stejná sestřička, která mezitím na svůj omyl přišla. Ze strachu z možných následků záměnu zatají a již vědomě ji dokončí. Po celých deset měsíců až dosud mlčí…

„Nedokážu si to vůbec představit. Napadá mě ještě jedna varianta. Pokud při porodu dojde k ohrožení života děťátka, je bez prodlevy nutný zásah pediatrů nebo umístění do inkubátoru, mytí i značení genciánou je odloženo. A to do té chvíle, kdy je stav stabilizovaný,“ nastínil Deníku nejmenovaný zdroj. Jasno do tohoto neštěstí dvou rodin by měla vnést pondělní kontrola Nemocnice v Třebíči. Ta prostuduje dokumentaci gynekologicko-porodnického oddělení,veškeré dostupné informace a potvrdí či vyvrátí podezření, které již dnes existuje.