„Ano, nějaká zařízení jsme instalovali v obcích okolo Moravských Budějovic,“ uvedl Ivo Jan z třebíčské firmy TV Signál. Čím to? Díky tomu, že v nedalekém Brně už je digitální příjem možný. Od loňského roku v tomto režimu fungují vysílače Brno – Hády a Brno – Barvičova, oba na 40. kanále. Dle mapky pokrytí, kterou uveřejňují České radiokomunikace, by měl být pozemní digitální příjem možný například ještě kolem Myslibořic, Slaviček, Hrotovic a v části Náměšťska.

Na Třebíčsku ovlivňují současný analogový televizní příjem tři základní vysílače – Javořice, Kojál a Klučov. Tato technologie však nemá budoucnost. Její parametry například v současnosti v České republice neumožňují vysílání víc jak čtyř celoplošných televizních programů. V jednom televizním kanálu lze totiž analogově šířit pouze jeden program, digitálně programů několik v lepší kvalitě s možností doplňkových služeb. Navíc je snadnější příjem signálu i v členitých a odlehlých regionech. Nezanedbatelná je finanční stránka věci. Provoz analogového vysílače je nepoměrně dražší než správa vysílače digitálního.

A jak by měl přechod na digitální pozemní příjem vypadat? Několik měsíců bude z jednotlivých televizních vysílačů probíhat souběžný provoz analogového i digitálního vysílání. Přičemž v té době proběhne zároveň alespoň tříměsíční informační kampaň. Poté bude dominantní analogový vysílač vypnut.