Jeden z nejdůležitějších mezníků českých dějin si v Třebíči připomenou vskutku důstojně. Odhalením sochy plukovníka Josefa Jiřího Švece, sokolského činovníka a vlastence, který se za svůj národ bil v Rusku v čele československých legií.


Památník národního hrdiny Třebíči věnoval kraj Vysočina. Slavnostní odhalení, na kterém se podílí i Sokolská župa plukovníka Švece a Československá obec legionářská, proběhne v sobotu 25. října při příležitosti 90. výročí Švecovy tragické smrti.


Pískovcovou sochu v nadživotní velikosti podle návrhu akademického sochaře Otokara Mercina zhotovili v kamenosochařském středisku v Lipnici nad Sázavou.


S pomocí těžké techniky do Třebíče dorazila před dvěma dny. Své místo našla v letos zregenerovaných Tyršových sadech. Na podstavec ji kameníci dali poté, co do něj místostarosta Stanislav Mastný uložil oválné pouzdro s prstí z bojiště u Zborova.


„Sokl sochy bude ještě osazen bronzovou deskou s citací slov Josefa Jiřího Švece – Svobody zaslouží a bude svoboden ne ten, kdo ji dobyl, nýbrž kdo dovede si ji uhájit,“ doplnila mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová.


Samotnému odhalení památníku předchází páteční konference v Muzeu Vysočiny, věnovaná jibileu Československé republiky.


A jako součást sobotní slávy je připravena prezentace knihy Čest je víc než život. „Knihu o životě plukovníka Švece, československých legiích a sokolství vydává Sokolská župa s podporou kraje Vysočina. Smyslem této publikace je navracet zpět do našich myslí vymazané kapitoly dějin, navracet hrdost na vlastní historii a znovu probouzet lásku k vlasti,“ vzkázal jednatel a tajemník župy Martin Zuzaňák.


Československé legie v letech 1914 až 1920 připomíná i stejnojmenná výstava, která již od půli srpna probíhá v třebíčském Muzeu Vysočiny. „Kromě obrazových materiálů, vztahujících se k historii legií, nabízí i malou ukázku legionářských dokumentů regionálního charakteru,“ uvedla kurátorka výstavy Božena Kabelíková.


Zájemci mají poslední příležitost expozici v zámku navštívit, potrvá jen do úterý 28. října.

Josef Jiří Švec (1883 – 1918)
Narodil se v Čenkově, vystudoval gymnázium v Pelhřimově a učitelský ústav v Soběslavi. Část kantorského života strávil v Třebíč, kde se angažoval v již rozvinuté tělocvičné jednotě Sokol. Právě sokolství a vlastenectví se pro něj stalo jednou z hlavních mravních zásad. V roce 1911 odjel do Ruska a tam po vypuknutí první světové války vstoupil do československých legií. Později proti bolševikům bojoval jako velitel. V červnu roku 1917 se zúčastnil bitvy u Zborova. Při tažení legií na východ po sibiřské magistrále neunesl odmítnutí unavených vojáků postavit se přesile bolševiků, tři dny před vyhlášením samostatnosti Československa spáchal sebevraždu. Jeho ostatky jsou uloženy na hřbitově v Třešti.
Program oslav 90. výročí republiky
24.10. 10:00 – 17:00 Slavnostní konference v Muzeu Vysočiny Třebíč
25. 10. Odhalení sochy plukovníka Josefa Jiřího Švece:
10:00 Pietní akt u desky na radnici na Karlově náměstí, připomínající bitvu u Zborova
13:20 Průvod do Tyršových sadů
14:00 Zahájení programu slavnostního odhalení – proslovy představitelů státu, kraje Vysočina, města Třebíč, České obce sokolské, Československé obce legionářské, Svazu bojovníků za svobodu, vystoupení pěveckých souborů, mažoretek, Armáda ČR, Čestné stráže zástupců Sokola a klubů vojenské historie
15:00 – 15:30 Doprovodný program pro děti
15:30 Slavnostní akademie ve Sportovní hale Leopolda Pokorného – gymnastika, aikido,capoeira, pódiová vystoupení, karate, exhibice míčových sportů, rock and roll, TeamGym, lidové tance, mažoretky, pěvecké soubory, sletové skladby, aerobic a další