Nejvyšší soud odmítl jeho dovolání proti verdiktům Vrchního soudu v Olomouci a Krajského soudu v Brně. Rozhodnutí padlo bez veřejného jednání, soud výsledek zpřístupnil v elektronickém archivu.


Beluch v dovolání mimo jiné uvedl, že je obětí svého okolí, které mu nedopřálo řádné vzdělání a nenaučilo jej chovat se k ženám.


Podle obhajoby je Patrik Beluch svým vzděláním a intelektem na hranici gramotnosti.


Nezná prý takzvaný stockholmský syndrom, kdy se oběť ztotožňuje s jednáním násilníka. Chování oběti si proto mylně vysvětlil jako projev náklonnosti a touhy po sexu.


Přeceňoval přitažlivost


Vzhledem k velmi nízkému intelektu a znalosti ženské a mužské sexuality přeceňoval svoji přitažlivost pro opačné pohlaví, napsala obhajoba.


Nejvyšší soud se s argumenty obhajoby neztotožnil. „I pachatel s nižším intelektem, pokud je alespoň příčetný, si musí být vědom toho, že jestliže po jednání popsaného charakteru se mu oběť jeho útoku podrobí, není to patrně z náklonnosti a touhy po pachateli, ale ze strachu v důsledku uplatněného násilí,“ uvedl v rozhodnutí trestní senát s předsedou Vladimírem Veselým.


Podle Nejvyššího soudu není podstatné to, zda Beluch znal odbornou definici stockholmského syndromu.


„Zcela postačuje, že si bez ohledu na své okolí nepochybně musel být vědom zákazu možnosti uplatňovat násilí k prosazení svých zájmů vůči druhým v obecném smyslu,“ stojí v rozhodnutí.


Patrik Beluch svoji oběť dvakrát znásilnil v době, kdy jí bylo 15 let. Pod hrozbou násilí ji přinutil k pohlavnímu styku.
Později dívce posílal výhružné SMS, sexuálně na ni útočil a psychicky ji týral.


Původně vyšší soud


U dívky se tak později rozvinula posttraumatická stresová porucha a také neméně nebezpečná mentální anorexie.
Krajský soud původně uložil Patriku Beluchovi trest v celkové výši 14,5 let.


Do trestu zahrnul také postih za starší podvod.


Vrchní soud v Olomouci částečně vyhověl Beluchovu odvolání a uložil mu dvanáctiletý trest. ⋌(čtk)