Smlouvy uzavírala osobně nebo prostřednictvím internetu. Při žádostech zneužívala osobní údaje osob, které znala. Značnou část peněz vylákala na své blízké příbuzné, další pak na osoby, se kterými se znala.

„Na nejbližší příslušníky své rodiny bez jejich vědomí a souhlasu uzavřela u finančních společností poskytujících stavební spoření smlouvy na poskytnutí úvěru v částkách pohybujících se v řádech stovek tisíc korun. Do žádostí uváděla lživé informace, které dokládala nepravdivými dokumenty a potvrzeními o příjmech a zaměstnání, smlouvy za poškozené jejich jménem podepisovala. Peníze si poté nechávala zaslat na svůj účet, který měnila," popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Smlouvy uzavírala, i když věděla, že nebude schopna vzhledem ke své špatné finanční situaci splátky hradit. „Na počátku své trestné činnosti několik splátek u poskytnutých úvěrů uhradila, postupem času byla situace čím dál tím tíživější a žena přestala peníze splácet úplně," informovala Kroutilová.

Úvěry na své blízké příbuzné uzavírala opakovaně také prostřednictvím internetu. Na internetových stránkách finančních společností žádala o poskytnutí úvěru, vydávala se přitom za své blízké příbuzné a uzavírala na ně bez jejich vědomí a souhlasu smlouvy. V těchto případech se částky pohybovaly převážně v desítkách tisíc korun.

Kromě vlastní rodiny byly pro obviněnou ženu cílovou skupinou osoby, se kterými se znala, a důvěřovaly jí. Se znalostí jejich osobních údajů žádala jejich jménem o poskytnutí úvěru, a to osobně nebo prostřednictvím internetu.

Využívala důvěry a vstřícnosti

Někdy si nechala finanční hotovost poslat i přímo na účet poškozených, kdy využila jejich důvěry a vstřícnosti. „Jednoho z poškozených, který netušil, že na něho žena sjednala úvěr, například lživě přesvědčila, že jedna klientka potřebuje získat peníze, aniž by o tom věděl její manžel, a proto by k této finanční transakci potřebovala využít účet někoho jiného. Když s tím poškozený souhlasil, poskytnutý úvěr byl zaslán na jeho účet, poté poškozený peníze vybral a aniž by věděl, že to jsou vlastně jeho peníze, předal finanční částku ženě," pospala policejní mluvčí.

Někteří z poškozených se dostali do další velmi nepříjemné situace, neboť vzhledem k tomu, že nebyl úvěr splácen, obrátila se finanční společnost na soud a byla nařízena exekuce. Další újmu na svých právech utrpěli také tím, že aniž by to tušili, byli evidováni jako dlužníci v databázi spotřebitelů neplnící své povinnosti.

Úvěr na milion a půl korun nevyšel

Úvěry se ale žena snažila získat i na sebe, do žádostí uváděla nepravdivé informace o svých příjmech a finanční i životní situaci. V některých případech jí peníze poskytnuty byly, v dalších ne. Při jednom z pokusů žádala o poskytnutí úvěru ve výši jeden a půl milionu korun, úvěr jí poskytnut nebyl.

„Nevyšel jí například ani pokus, při kterém se snažila získat na poškozeného muže úvěr ke stavebnímu spoření ve výši 800 tisíc korun na rekonstrukci rodinného domu. Pracovnice finanční společnosti osobně kontaktovala přímo poškozeného, který jí sdělil, že o žádný úvěr nežádal," řekla Kroutilová.

Případ kriminalisté předali na státní zastupitelství s návrhem na podání obžaloby. Vzhledem k tomu, že byla činem způsobena značná škoda, hrozí obviněné ženě trest odnětí svobody až na osm let.