Vyslovit ji měl tajný svědek a policejní agent. Ten také hovoří o třech variantách, které při své práci používá. První znamená bez použití násilí, druhá s použitím násilí, třetí nejhorší – takzvaná Desátá křižovatka. „Desátá křižovatka, to je člověk, který zemře,“ popisuje.


V záznamech se často objevují jména známá z vysoké politiky, mluví se o moci peněz, o spiknutí. Podle jednoho momentu to vypadá, jako by se agent snažil získat si Doleželovu důvěru prostřednictvím jeho předchozí kauzy, známé jako „pět na stole v českých“:
„Být s tebou tenkrát v tom Polsku, tak bys nedopad takhle. Protože ten stůl bych převrátil,“ říká.