„Při kontrole provedené v červnu loňského roku jsme zjistili řadu nedostatků. Nebezpečné odpady v této provozovně nebyly označeny v souladu s platnou legislativou, nebyla vedena průběžná evidence autovraků, nebyla vedena pravdivá a průběžná evidence přijímaných odpadů, nebylo podáno ani úplné roční hlášení o sběru a zpracování autovraků za rok 2016,“ komentoval případ Jan Panský, ředitel brodského oblastního inspektorátu ČIŽP.

Kontroloři navíc podle Panského zjistili, že nebyla uzavřena smlouva s akreditovaným zástupcem a výrobcem vybraných vozidel. Na místě byly skladovány autovraky ve třech a více vrstvách bez technických opatření, která by zajistila jejich stabilitu.

Muž a žena, kteří v centru Kamenice nad Lipou chovali přes dvě stě psů v otřesných podmínkách, jsou obviněni ze spáchání trestného činu.
Za týrání psů hrozí manželům z Kamenice nad Lipou až pět let za mřížemi

Závěrečná zpráva ČIŽP hovoří i o tom, že společnost porušila povinnosti v rámci vodního zákona. Se závadnými látkami se zacházelo bez řádného zabezpečení. Konkrétní pochybení se našlo u plastového barelu o objemu tisíc litrů, který obsahoval použitý hydraulický olej. „Z tohoto barelu uniklo blíže nezjištěné množství oleje, což mohlo mít v konečném důsledku negativní vliv na kvalitu povrchových i podzemních vod. Navíc tato společnost odebrala bez povolení asi 90 kubíků podzemní vody ze zkušebního vrtu,“ doplnil Panský. 

Ilustrační foto.
Křižanovští pořád bojují s jedy po bývalé varně drog