Značka měla být součástí úpravy dopravního značení křižovatky před jejich domem. Její vznik kritizují nejen Dymákovi, ale i někteří odborníci. Není totiž možné, aby z garáže vyjížděli rovnou do křižovatky. Křížení mělo být podle rodiny postaveno v rozporu s územním plánem. Okolnostmi už se zabývá policii.

„Zatím jsme od policie neobdrželi žádné vyjádření. Doufáme, že vše důkladně prověří,“ uvedla Olga Dymáková.

O neumístění značky zákaz zastavení, kterou tvrdošíjně prosazoval starosta Libice nad Doubravou Václav Venhauer, rozhodl Odbor dopravy v Chotěboři už 9. června. O šestnáct dní později 25. června nabylo právní moci a úřad ho vyvěsil na své úřední desce. Totéž měl udělat i starosta. Jenže to neudělal. Důvodem bylo to, že s rozhodnutím nesouhlasí. Pro účastníky řízení to byl problém, zvlášť když z odboru dopravy Krajského úřadu Kraje Vysočina přišlo sdělení, že rozhodnutí chotěbořského úřadu nemůže kvůli nevyvěšení na úřední desce nabýt právní moci.

„Krajský úřad tak nemůže přezkoumat soulad stanovení místní úpravy provozu s právními předpisy, neboť vlivem nevyvěšení na úřední desce městyse Libice nad Doubravou nenabylo právních účinků. Otázku nesprávného postupu úřadu v Libici bude krajský úřad řešit samostatně,“ napsal úředník odboru dopravy na kraji Jiří Macura.

Soud nejspíš nebude nutný

Co to konkrétně znamená a co dál, ale na opakované dotazy Deníku Vysočina nechtěli na kraji odpovědět, protože se nemohou vyjadřovat ke konkrétnímu správnímu řízení. Jako jediné řešení se zdálo přinutit starostu, aby pravomocné rozhodnutí na úřední desku vyvěsil.

Redakce Deníku Vysočina mezi tím oslovila Ministerstvo vnitra s žádostí o řešení problému. To odpovědělo, že s pohledu správního řádu považuje za den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, v tomto případě Odboru dopravy v Chotěboři.

„Pro nabytí právní moci rozhodnutí je pak rozhodný tento den. Pokud se rozhodnutí vyvěšuje na základě zákona na úředních deskách dalších obecních úřadů, mají tato vyvěšení již pouze informativní význam,“ napsala mluvčí ministerstva Hana Malá.

Účastníci ještě mají v případě pokračujících problémů možnost podat žalobu na Nejvyšší správní soud pro nečinnost úředníků v Libici. Zřejmě to ale nebude potřeba. Rozhodnutí chotěbořského odboru dopravy o úpravě dopravního značení sporné křižovatky bylo na úřední desce městyse Libice nad Doubravou vyvěšeno tento týden. Co, nebo kdo přiměl starostu změnit názor, není jasné. „Nechci se o tom bavit,“ uvedl Václav Venhauer, který opakovaně odmítá cokoli vysvětlovat.