Zemědělské družstvo přiznává, že komunikaci při cestě na své pozemky využívá. „My ji používáme podle toho, jaká je tam právě plodina. Nyní máme na poli řepku, což znamená, že tam musíme jet od přípravy až po sklizeň asi sedmkrát až osmkrát. Dále tudy jezdíme k loukám, které sečeme v průměru dvakrát do roka," popsal předseda ZD Okříšky Jaromír Ježek.

A právě za to chce majitel pozemku zaplatit. „Pan Koukal se domáhá úhrady za užívání cesty, která je na jeho pozemku. Protože nemáme nájemní smlouvu, tak je to bezdůvodné obohacení," vysvětlila Ivanka Vosátková, státem přidělená opatrovnice Josefa Koukala kvůli jeho hendikepu. Muž špatně slyší.

Soukromá, nebo veřejná cesta?

Zemědělci se však brání, že nejsou jediní, kdo cestu využívá. Nikdo další za to na rozdíl od nich žalovaný není. „Jezdí po ní také veřejnost. Například lidé z Bransouz a Číchova ji používají při jízdě směrem na Radonín. Jezdí tudy i soukromníci z Číchova, kteří mají pole u Radonína," popsal Jaromír Ježek. Soud tak mimo jiné musí rozhodnout, zda je cesta soukromá, či pro veřejnost. „My tvrdíme, že je soukromá, a protistrana, že je veřejná. A v tom je ten problém," dodala Vosátková.

Družstvo navíc tvrdí, že nemá žádnou další možnost, jak se na své pozemky dostat. „Jiný přístup k některým pozemkům ve směru od Číchova nemáme. Z druhé strany se tam s velkou technikou, zaparkovanou v Petrovicích, nedostaneme kvůli mostům," sdělil předseda družstva.

Ivanku Vosátkovou však zajímalo, zda nemají jinou možnost, jak své pozemky obhospodařovat. „Nemůžete použít menší stroje? I kdyby to pro vás bylo nákladnější?" ptala se.

Podle Jaromíra Ježka však družstvo žádné malé stroje nemá. „Pokud bychom používali malou techniku, tak by se v rámci tak velkého rozsahu nestíhaly lhůty. Museli bychom vrátit pozemky zpět vlastníkům," vysvětlil předseda.

Jedno řešení se přitom včera u Okresního soudu v Třebíči nabízelo. Družstvo by mohlo od Josefa Koukala pozemek s cestou odkoupit. „Odkup panu Koukalovi nabízel již můj předchůdce, ale nedomluvili se na ceně," informoval Jaromír Ježek.

Družstvo je za pozemek ochotné zaplatit padesát až šedesát korun za metr. To se dost liší od toho, co požaduje majitel. Ten by rád dostal kolem dvou set korun za metr. „Ta cena vychází z návrhu, který jsem si nechal udělat u soudního znalce," řekl Josef Koukal.

Proces se táhne již dlouhých devět let. Příčin je několik. První řízení se uskutečnilo v květnu roku 2005. Od té doby putoval případ mezi různými stupni soudního sys-tému. „Nakonec to Nejvyšší soud celé zrušil. Po devíti letech jsme opět na začátku," řekla Ivanka Vosátková. Josef Koukal navíc několikrát měnil svého státem přiděleného a placeného opatrovníka, protože s ním nebyl spokojený. I to celý proces prodlužovalo.

Soud neskončil vynesením rozsudku ani včera. Soudce Jan Coufal si nyní nechá udělat znalecké posudky. „Provedu znalecké zkoumání s tím, zda k cestě přiléhají i další pozemky, které nelze obhospodařovávat bez využití komunikace pana žalobce. A nechám také znalecky zjistit i případnou cenu za její užívání. A to bude poslední, co ve věci jako důkaz provedu," uzavřel soudce Jan Coufal.

Položit otázky znalci bu dou moci také jednotlivé strany sporu. V případě vynesení rozsudku však bude zřejmě následovat opět odvolání a spor o cestu mezi poli neskončí.