Pavel Burian je vlastníkem mimo jiné čtyřiadvaceti hektarů polí u Zahrádky, naloučanské družstvo ve sporu vystupovalo jako nájemce, který na pozemcích hospodaří. Soukromý zemědělec tvrdí, že podnik s půdou jedná ledabyle a některé pozemky už svým jednáním nenávratně zničil. Představitelé družstva naopak tvrdí, že hospodaří správně.

Spor o to vyvrcholil v květnu 2014. Tehdy v okolí Zahrádky spadlo během dvaceti minut 55 milimetrů dešťových srážek. Po polích se valila padesátiletá voda a z několika pozemků Pavla Buriana smyla úrodnou ornici. Podle majitele to byla chyba nájemce, družstevníci však poukazovali na to, že při takovém dešti by erozi nezabránila žádná opatření.

To potvrdili úředníci z odboru životního prostředí v Náměšti nad Oslavou, proti se naopak postavil Státní zemědělský intervenční fond, který upozornil na to, že protierozní pás jiné plodiny, který měl ornici při splavu zastavit, byl o několik metrů užší, než být měl. Také znalec Jaroslav Čermák se ve svém posudku nad stylem hospodaření družstva s nelibostí pozastavil.

Jan Kolba rozhodl šalamounsky. Uznal, že družstvo hospodařilo špatně, avšak jen na asi pěti hektarech, tedy přibližně pětině z balíku pozemků Pavla Buriana. „Soud posuzoval pozemky jednotlivě, ke každému je třeba přistupovat samostatně,“ vysvětlil soudce rozsudek.
Dalších přibližně devatenáct hektarů ponechal naloučanským družstevníkům v nájmu. Ten vyprší až za tři roky. Podle nájemní smlouvy totiž nájemní vztah zanikne až po vypršení sedmileté výpovědní lhůty, která začala běžet před čtyřmi lety, kdy k tomu Pavel Burian podal podnět.
Ten po vyhlášení rozsudku působil rozpačitě. „Budu teď muset čekat, než budu moct na všech svých pozemcích hospodařit. Do té doby možná budou stejně zdevastované jako ty, které mi už družstvo zdevastovalo,“ mínil.

Jeho právní zástupce, Martin Urbášek řekl, že bude s klientem zvažovat odvolání ke krajskému soudu. „Je to zapeklitá situace. Mysleli jsme si, že pokud bude prokázáno a soudem potvrzeno, že družstvo na pozemcích hospodařilo špatně, tak tím zanikne nájemní smlouva celá, ne jen její část s několika pozemky,“ podotkl.

Nikdo z družstva se k vyhlášení rozsudku nedostavil. Předseda podniku Petr Širůček však po celou dobu řízení tvrdil, že družstvo hospodaří na pozemcích dobře, závěry znalce Jaroslava Čermáka jsou rozporuplné a škodě, která na polích při lijáku vznikla, nebylo možné zabránit. „Byla to vyšší moc. Valilo se to z lesů, přes pole až do vsi,“ zdůraznil.

Faktem je, že Pavel Burian všech čtyřiadvacet hektarů před čtyřmi lety koupil už pod nájemní smlouvou, kterou s družstvem uzavřely předchozí majitelky. Právní zástupce podniku, Petr Pařil proto Pavla Buriana nařkl z vypočítavosti. „On chce pozemky získat a teď jen hledá důvody, aby nájemní smlouva nebyla naplněna,“ řekl.

Jan Kolba rozhodl, že náklady řízení nebude hradit žádná ze stran sporu, jen o náklady na vypracování znaleckého posudku, což stálo přes 20 tisíc korun, se podělí rovnocenně.

Ve středu začala běžet třicetidenní lhůta, během níž by měl soudce vypracovat písemné znění rozsudku. Poté budou mít obě strany 15 dní na případné podání odvolání. Není vyloučeno, že této možnosti využijí obě.