Simona Voříšková ji obdržela náhle v srpnu 2015 kvůli údajné nadbytečnosti. „Kdo dnes přijme padesátiletou ženskou? Jsem odepsaná,“ stěžovala si u soudu Simona Voříšková.

Zástupci firmy naopak od počátku tvrdili, že zaměstnankyně nadbytečná skutečně byla. Novoveský výrobní a servisní závod koncernu Mann Hummel totiž v té době přecházel na nový elektronický systém. V něm se vede třeba evidence zaměstnanců, jejich mzdy nebo vzdělávání, které jim podnik nabízí. „Novým systémem odpadla hlavní činnost paní Voříškové,“ řekla právní zástupkyně Mann Hummelu Pavla Cibulková.

Okresní soud v Třebíči tomuto tvrzení uvěřil, včetně toho, že nový systém nabíhal právě v době, kdy Simona Voříšková dostala výpověď. Ta se proti odvolala a krajský soud spor vrátil zpět do Třebíče k novému přezkoumání.

V opakovaném jednání sehrál zásadní roli bývalý kolega Voříškové. Ten jako svědek řekl, že pracovní činnost převzalo po Voříškové několik zaměstnanců a nový systém se rozběhl až od 1. ledna 2016, tedy více než čtyři měsíce poté, co došlo k výpovědi.

Soudci Janu Tesařovi to k stačilo a novým rozsudkem výpověď zrušil. „Díky svědkovi jsme se dostali jinam, než kde jsme byli původně. Důvod neplatnosti výpovědi je podivný, o skutečném můžeme jen spekulovat,“ řekl Jan Tesař.

O zrušení výpovědi rozhodl i přes námitky Pavly Cibulkové. Ta upozorňovala, že nový elektronický systém pro práci Voříškové začal skutečně fungovat ještě před koncem roku 2015.

Jan Tesař tomu neuvěřil a žalobě vyhověl. Mann Hummel se může proti výroku odvolat.