Podvod, který policisté šetří, spočívá jednak v neoprávněném získání licence pro výrobu elektřiny ze solárních zdrojů a na jejím základě pak v neoprávněném získání finančních prostředků za výkup této energie. Vyšetřovatel třiašedesátiletého podnikatele viní z toho, že jako jednatel společnosti v listopadu roku 2010 uvedl v omyl Energetický regulační úřad (ERÚ). Společnost, kterou jako jeden z jednatelů zastupoval navenek, vybudovala v obci na Třebíčsku fotovoltaickou elektrárnu, pro jejíž provozování bylo zapotřebí získat licenci právě od regulačního úřadu.

Lhal o výkonu

„Muž v žádosti o udělení licence uvedl, že fotovoltaická elektrárna je postavena jako celek a je připojena do distribuční sítě v tehdy požadovaném výkonu 0,22 MW. Tyto údaje se však nezakládaly na pravdě. Byl si přitom dobře vědom, že k datu podání žádosti byla v dané lokalitě zprovozněna fotovoltaická elektrárna o výkonu maximálně 0,15 MW. V takovém případě by ale licenci nezískal," podotkl policejní kapitán Roman Šoukal, vyšetřovatel případu a vrchní komisař odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina.

Podle kriminalistů dále muž ERÚ předložil rozhodnutí o zkušebním provozu a kolaudační souhlas, i když si musel být vědom toho, že tato rozhodnutí byla vydána na základě toho, že uvedl v omyl pracovníka stavebního úřadu, jemuž předložil nereálné podklady. Navíc coby samozvaný revizní technik předložil nepravdivou revizní zprávu, kterou si sám vyhotovil s tím, že celé zařízení je schopné provozu v požadovaných parametrech.

Těmito podvody získal muž neoprávněně licenci k výrobě fotovoltaické energie na dobu 25 let, a zajistil si tak zvýhodněnou cenu za vyrobenou solární energii formou zeleného bonusu ve výši 11,4 koruny za jednu KWH po dobu 20 let.