V polovině dubna o tom rozhodl Krajský soud v Brně, který zamítl Pejchalovo odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Jihlavě z letošního ledna.
„Odvolací soud rozhodoval 11. dubna. Dokud však nebude písemné rozhodnutí soudu doručeno všem stranám, tak se k důvodům zamítnutí odvolání nebudeme vyjadřovat," konstatovala mluvčí Krajského soudu 
v Brně Simona Pešková.

Vladimír Pejchal byl jihlavským soudem uznán vinným 6. ledna. Podle soudu několik let obtěžoval nezletilé dívky v Dobroutově a terorizoval jejich rodiče.

V lednu a březnu 2014 například přišel na policii 
v Jihlavě a křivě obvinil Marii K., že mu nabízí svou dceru za peníze a cigarety.

Přestože všechny dívky shodně vypověděly, že se Pejchala štítí, bojí se ho 
a nechtějí s ním mít nic společného, on trval na tom, že naopak opětují jeho náklonnost – jak citovou, tak sexuální. O jedné dívce dokonce tvrdil, že souhlasila 
s tím, že se za něj vdá.

To, že se děvčat dotýkal, Pejchal omlouvá špičkováním a legrací. Jednu z dívek pak nabádal, že když řekne své kamarádce, aby se 
k němu vrátila, tak ji za odměnu neznásilní. Podle žalobce Ivo Nováka se Pejchal snažil dívky svést, aby je pak mohl zneužít.

Soud dal nakonec za pravdu obžalobě a přiklonil se
i na stranu poškozených. Hlavními důkazy byly výpovědi svědků i poškozených, hlasové a obrazové záznamy. Pejchal si totiž při komunikaci s poškozenými pořizoval nahrávky, které ale podle žalobce svědčí většinou v jeho neprospěch.

Tak tomu je i v případě pornografických nahrávek, které kriminalisté našli 
v Pejchalově počítači. Na několika nahrávkách je zachycen, jak souloží se ženami i muži. Soud tyto nahrávky dokonce nechal přehrát v soudní síni. Podle soudu dokazují závěry znalců, že je Pejchal psychosociálně infantilní, což znamená, že je sexuálně nevyhraněný. Pejchal však podle znalců netrpí žádnou sexuální deviací, a z medicínského hlediska není pro společnost nebezpečný. Proto znalci nedoporučili ani žádný druh léčby.

Rozhodnutí Krajského soudu v Brně je pravomocné. Pejchal, který na konečný verdikt čekal ve vazbě, bude v nejbližších dnech převeden do výkonu trestu.

Kromě nepodmíněného trestu musí jedné z obětí zaplatit 200 tisíc korun jako nemajetkovou újmu. Pejchal si ještě může podat dovolání k Nejvyššímu soudu, ale to nemá odkladný účinek na výkon trestu.