Rozsudkem z poloviny července byli bývalý tajemník sociálnědemokra­tických premiérů Zdeněk Doležel a úředník ministerstva zemědělství Miloslav Řehulka zproštěni obžaloby z trestného činu vydírání architekta Marka Řičáře. Soud shledal, že obžalovaní jsou nevinní.

„Nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro nějž byli společně se zesnulým Ladislavem Péťou stíháni. Tímto je věc skončena,“ oznámil Doleželův obhájce Filip Princ.

Obžalovaní byli stíháni od roku 2006, několik měsíců strávili ve vazbě. Po vynesení rozsudku prohlásili, že budou žádat odškodnění.

„Trestní stíhání mého klienta trvalo od 10. října 2006 a v souvislosti s tímto strávil téměř čtyři měsíce ve vyšetřovací vazbě,“ připomněl Princ.