Dokazují to čísla z Náměště nad Oslavou. Zatímco ještě v roce 2010 tam radniční úředníci zaznamenali 102 přestupků na úseku občanského soužití a veřejného pořádku, v roce 2013 už jich bylo osmdesát a loni dokonce jen 62.

To ovšem ještě neznamená, že vyřízení přestupku je snadnou záležitostí. „Nejméně příjemné jsou přestupky mezi osobami blízkými rodiči, dětmi a sourozenci. V poslední době jsme takových návrhových přestupků řešili několik, vesměs se jednalo o přestupky proti občanskému soužití ve formě urážek na cti a schválností," řekla tajemnice Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou Jaromíra Moudrá.

V pozadí přestupků stojí často rodinné spory trvající měsíce i roky. A rozhádaní lidé od úřadu někdy očekávají, že spor rozetne a vyřeší za ně. Což je nemožné. Přestupková komise se zabývá vždy jen konkrétním spáchaným přestupkem. „Navrhovatel a obviněný to ale většinou vnímají jinak, berou to jako spor, který my máme vyřešit, a chtějí nám vypovědět historii vztahů ze svého úhlu pohledu za několik let zpět. Usměrnit je, aby se neustále nevraceli do minulosti a vzájemně se nenapadali, že ten druhý lže a že to co říká, není pravda, je nesmírně těžké a vyčerpávající," popsala Jaromíra Moudrá.

Facky a pěsti

Fyzické napadení bývá nejčastějším přestupkem v Moravských Budějovicích. „Typicky jde o konflikty, kdy pachatel fyzicky zaútočí na napadeného, buď údery pěstí, fackami, případně povalením na zem, často v souběhu se slovním napadením a případně vyhrožováním," zmínila Pavlína Prokešová z organizačního odboru moravskobudějovické radnice.

Loni přestupků na úseku veřejného pořádku v Moravských Budějovicích projednali rovných sto, v roce 2013 jich bylo 118 a loni jen 75.

Výrazně vyšší jsou čísla v Třebíči. Loni úředníci přestupkového oddělení dostali k řešení 546 občanských přestupků.

Prakticky neměnné bylo číslo i v předchozích dvou letech. A popis konfliktů? „Úmyslné narušení občanského soužití, vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním. Konkrétně jde nejčastěji o fyzické napadení v rámci rodiny nebo mezi sousedy, facky, tahání za vlasy a tak dále," zmínila mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Vymáhání pokut bývá obtížné

Samostatnou kapitolou jsou dopravní přestupky. U nich lze ze statistik vyčíst soustavný nárůst. Konkrétně v Třebíči z 556 v roce 2013 na loňských 677. Podobné je to i v Náměšti nad Oslavou. Rok 2013 přinesl 87 dopravních přestupků, ten loňský 120.

Typickým scénářem bývá zejména alkohol a dopravní nehoda. V posledních měsících úředníci zaznamenávají značný nárůst jakoby přes kopírák psaného přestupku odmítnutí se podrobit lékařskému vyšetření a odběru krve v případě pozitivního testu na návykové látky.

Typický případ: Mladík kolem 20 let, požívá návykové látky, nejčastěji o víkendu, po pozitivní orientační zkoušce na návykovou látku je policisty vyzván k lékařskému vyšetření a odběru krve, což odmítne. „Neboť v případě vyšších hodnot se jedná o trestný čin, tedy je pro něj schůdnější být potrestán v rámci přestupku, byť sankce jsou od 25 do 50 tisíc korun a zákaz řízení motorových vozidel od jednoho do dvou let," vysvětluje Jaromíra Moudrá z náměšťského městského úřadu. Jedním dechem dodává, že vymáhání pokut bývá v takových případech značně problematické. „Úřadu raketově stoupají pohledávky a narůstá agenda související s jejich vymáháním," doplňuje.