Další jízdu mu zakázali a vše zaevidovali jako přestupek v dopravě. Muž dostal rovněž dýchnout. Přístroj naštěstí ukázal, že „řidič“ před svou poslední jízdou nepil.