Případ rozsáhlého týrání prasat ve farmě v Brzkově na Jihlavsku řešil ve středu dopoledne jihlavský okresní soud. Trest pro osmatřicetiletého farmáře Františka Jekla zní deset měsíců nepodmíněně ve věznici s ostrahou a pět let zákazu chovu zvířat pro podnikatelské účely.

K týrání docházelo vloni na jaře. Komu by se nevryly do paměti záběry na vepřín plný mrtvých zvířat.

U soudu svědčili dva veterináři, kteří byli začátkem června 2008 na místě. Z jejich výpovědí bylo patrné, že podmínky, ve kterých prasata žila, byly katastrofální. Kolem vepřína se šířil nesnesitelný zápach, anonym proto zalarmoval veterináře. „Když jsme do vepřína přijeli, viděli jsme kontejnery plné zbytků rozkládajících se těl prasat. Takový stav jsem za 38 let praxe neviděl,“ popsal veterinář František Mátl.

Na statku panoval kanibalismus

Šokem pro veterináře Mátla i jeho kolegu Milana Nováka byla ale i další zjištění z vnitřku statku - uhynulá prasata ležela mezi živými, které byly v prachbídném stavu. V chovu panoval kanibalismus, zvířata se požírala navzájem.

V žalostném stavu byla také budova brzkovského statku. Vepřín měl například problémy s ventilací, jímky na výkaly byly přitom přeplněné. „V podkroví byla selata. Živá i haldy mrtvých. V korytech jsme nenašli ani žádný zbytek potravy. Nebylo patrné, že by prasatům bylo v poslední době podáno krmení,“ zmínil ve výpovědi u soudu svědek, veterinář Milan Novák.

Jak dlouho byla prasata bez krmení a bez vody? „Přinejmenším v květnu a na začátku června 2008,“ odhadovali veterináři. Na katastrofální řízení vepřína se přišlo 3. června 2008. Pro vyhublost a další zdravotní obtíže muselo být utraceno 115 prasat, mimo to už předtím 237 kusů uhynulo.

Farmář u soudu nebyl

František Jekl k soudu bez omluvy nepřišel. Jedinou polehčující okolností pro něj bylo, že měl čistý trestní rejstřík. Soudce zvažoval i možnost propadnutí vepřína státu. Vzhledem k tomu, že objekt podléhá exekuci, se toto nestalo. Státní zástupkyně s uděleným trestem souhlasila. Obviněný má osmidenní lhůtu na případné odvolání.

Mezery byly také v evidenci

Státní veterináři farmu za období červen 2007 – červen 2008 nekontrolovali. „Ta zvířata má mít na starost soukromý veterinář. Nikdo nám ale nehlásil žádné problémy,“ vyjádřil se u soudu František Mátl. Také v souvislosti s případem vyšlo najevo, že farmářJekl neměl v pořádku evidenci, nehlásil žádné úhyny ani jiné pohyby ve „stájích“.