„Za použití donucovacích prostředků bylo muži zabráněno pokračovat v protiprávním jednání. Po lékařském souhlasu byl mladík převezen do Protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě. Celá záležitost bude předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení,“ oznámila mluvčí Městské policie v Třebíči Lucie Šerková.