Žalobu podal, protože je přesvědčen, že zveřejněné informace zasáhly do jeho osobnostních práv a poškozují ho i jako politika.U soudu se domáhá toho, aby Mareš zveřejnil, že nemá informace, které by potvrzovaly jeho členství v Lidových milicích. Původně žádal omluvu.

„Na svých tvrzeních trvám,“ řekl u soudu Mareš, když se soudkyně Martina Chlupáčková na začátku jednání snažila zjistit, zda mezi oběma stranaminedošlo ke smíru či mimosoudnímu vyrovnání.

Pavlík k soudu osobně nepřišel

Josef Pavlík k soudu nepřišel. Místo sebe poslal právního zástupce Zdeňka Koudelku z Brna. Podle něj byl jeho klient poškozen, protože kvůli nepravdivým tvrzením byl donucen žalobu podat, jinak by hrozil rozpad koalice s ODS.

Miroslav Mareš následně soudu předložil několik archivních dokumentů z 80. let minulého století, z nichž podle něj jednoznačně vyplývá, že Pavlík byl členem LM. Soudkyně se z nich například dozvěděla, jaké číslo měla Pavlíkova legitimace jako člena Komunistické strany Československa (KSČ), že tehdy pracovalv havlíčkobrodských škorobárnách, že navštěvoval školu mladých komunistů a uplatňoval politiku KSČ.

„Ochotně a bez výhrad přijal členství v Lidových milicích,“ četla mimo jiné v dokumentu soudkyně Martina Chlupáčková.
Mareš k tomu dodal, že v dokumentech, které získal ve Státním okresním archivu v Havlíčkově Brodě je také důležitá informace, z níž vyplývá, že Pavlík byl veden jako kádrová rezerva na velitelské funkce v LM.

„Měl se stát velitelem družstva,“ uvedl u soudu Miroslav Mareš. Soudkyně tyto pasáže v soudní síni přečetla.
Právní zástupce Josefa Pavlíka se snažil uvedené dokumenty zpochybnit.

„Informace, které v dokumentech naznačují, že můj klient byl v LM, jsou pouze tvrzením jiných lidí. V listinách chybí podpisy mého klienta, tak jako to bývá při dokazování u obdobných případů prokazující například spolupráci s tehdejší státní bezpečností. Aktuálně jde o případ Andreje Babiše,“ naznačil směr obhajoby Koudelka.

Miroslav Mareš zatím nepředložil listinu (přihlášku), na níž by byl Pavlíkův podpis a stvrzoval tím vědomé členství v LM.
„Pokud by můj klient byl skutečně členem LM, pak si nedokážu představit, že by takový dokument neexistoval,“ uvedl Zdeněk Koudelka.

„Je otázka, zda byl tehdy takový podpis potřeba,“ oponoval Mareš.

Soudkyně Martina Chlupáčková citovala z jiných soudních spisů, které se týkají podobných případů, aby strany informovala, jakým směrem by se mělo další dokazování ubírat. Podle těchto spisů musejí politici mimo jiné počítats tím, že jsou na ně kladeny mnohem vyšší profesní i morální nároky. Soudkyně tak naznačila, že Mareš měl právo informace zveřejnit. Soud nyní bude muset ještě posoudit, nakolik mohl být Josef Pavlík informacemi poškozen, když byl údajně donucen žalobu podat z politických důvodů.

Jednání bude pokračovat 16. listopadu odpoledne. Mareš by měl předložit důkazy o tom, kde dokumenty získal. Protistrana byla vyzvána k předložení dalších důkazů a listiny, která potvrzuje jeho pozastavení členství v ANO. Mareš ještě soudu navrhl vyslechnout archiváře havlíčkobrodského státního archivu Miloše Tajovského.