„Hovoříme o lokalitách, ve kterých působíme, což je oblast Žďárska, Bystřicka, Novoměstska i okolí Ždírce nad Doubravou,“ informoval Josef Soukal, vedoucí Kontaktního centra Spektrum ve Žďáře nad Sázavou, které se drogovou problematikou zabývá. „Jsme v kontaktu asi s osmi desítkami uživatelů drog, ale to samozřejmě nejsou všichni. Hrubým odhadem jich může být kolem sto třiceti,“ doplnil Soukal.

Podle názoru Soukala se na Žďársku nejčastěji užívá marihuana. Nitrožilně si pak drogově závislí aplikují především pervitin. „Občas se objeví heroin či kokain, ale spíše ojediněle s tím, že si je uživatel obstaral třeba v Praze, v Brně nebo v jiném velkém městě,“ vyjádřil se vedoucí Spektra.Výjimečně jiné

Výjimečně se v okrese vyskytnou i jiné omamné látky. Například dvojici distributorů drog ve věku osmnácti a devatenácti let, konkrétně nejen „trávy“, ale i LSD, koncem minulého roku zadrželi policisté na Novoměstsku při předávání zásilky. Drogy si mladíci také sami obstarávali od dalších dodavatelů, kteří však nebyli z okresu Žďár nad Sázavou. Zákazníků měli podle policistů přibližně jednu desítku.

„Bylo proti nim zahájeno trestní stíhání pro přečin nedovolené výroby a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Dvojici mladíků hrozí trest odnětí svobody na jeden až pět let, anebo peněžitý trest,“ popsala pro Deník policejní mluvčí Jana Martincová.

Pracovníci Spektra, nabízejícího svoje služby lidem ohroženým drogovou závislostí, v poslední době zaznamenali úbytek počtu drogově závislých.„Samozřejmě, někteří třeba skončili ve vězení, ale jiným se naopak podařilo své závislosti zbavit, k čemuž se snažíme přispět. Narkomanů je nyní v regionu méně než třeba před dvěma až třemi lety,“ uvedl Josef Soukal.

Většina z těch, se kterými kontaktní centrum Spektrum spolupracuje, chce s drogami přestat. „Protože jim nabouraly život. Ne všichni z nich se však o to aktivně snaží. Bohužel existuje i skupina lidí, kteří o léčbu nestojí,“ dodal Soukal.

-------------

Spektrum má novou adresu

Žďár nad Sázavou – Klienti Kontaktního centra Spektrum mohou ode dneška využívat nové prostory. Zařízení se ze stávajícího místa v Žižkově ulici přestěhovalo o kousek dál.

Podle vedoucího programů Kontaktní centrum a Terénní program Josefa Soukala bude nyní disponovat odpovídajícími prostory a vyhovovat požadavkům na tento typ zařízení.

Kde tedy teď klienti Spektrum, jež spadá pod Kolpingovo dílo ČR, ve Žďáře najdou?
Kontaktní centrum Spektrum ode dneška sídlí v Žižkově ulici číslo 16, jen o pár kroků dál od své staré adresy – v objektu bývalé hudební školy. Následně tam působila pedagogicko–psychologická poradna a donedávna potom komerční firma.

O přestěhování centra, které ve Žďáře nad Sázavou funguje od roku 1995, se hovořilo několik let, ale teprve nyní k němu došlo. Co bylo hlavní příčinou dlouho plánovaného přesídlení zařízení?
Prostory, ve kterých se Kontaktní centrum Spektrum nacházelo, nevyhovovaly každodenním požadavkům na tento druh odborné sociální služby. Tento objekt navíc spadá do demoliční zóny, proto se jakékoliv jeho opravy prováděly pouze v nejnutnější míře, a vnitřní prostory tak nedovolovaly nabízet některé služby v dostatečně kvalitě. Navíc k nám docházejí samozřejmě také rodiče, kteří například zjistili, že jejich potomci mají nějaké zkušenosti s užíváním nelegálních látek. Nepůsobilo pak dobře, když jsme je uvedli do rozpadlého objektu.

Co tedy budete na nové adrese nabízet za služby?
Budeme poskytovat sociální a zdravotní služby pro drogové uživatele v rámci otevírací doby kontaktní místnosti. Dále tak již zmiňované poradenství a informace rodičům i dalším osobám, kteří mají dítě či někoho blízkého, kdo se dostal do kontaktu například s marihuanou či jinou drogou a chce si o situaci promluvit s odborníkem. Prostory budou rovněž sloužit jako zázemí pro Terénní program, který působí bezmála na celém území žďárského okresu. Veškeré poskytované služby jsou samozřejmě zdarma a s možností zachování anonymity.

Termín Terénní program znamená, že klient nepřijde za vámi do Spektra, ale pracovníci centra vyrazí přímo za ním?
Ano. Stejné služby jako v kontaktním centru jsou poskytovány i v přirozeném prostředí klientů. To znamená v bytech, na ulici, v parcích. A to jak ve Žďáře nad Sázavou, tak i v blízkém regionu. V ulicích máme streetworkery – terénní pracovníky.

Dalším vaším programem je Centrum primární prevence. Co si pod tím lze představit?
Jde o soubor sebepoznávacích aktivit, které realizujeme ve třídních kolektivech, a to v rozsahu dvou a tří vyučovacích hodin. Tyto aktivity jsou zaměřeny na prevenci takzvaného rizikového chování, což je fyzické a psychické ubližování, užívání drog, záškoláctví, sebepoškozování, anorexie, narušené vztahy, předčasné nebo nebezpečné sexuální zkušenosti a podobná závažná témata.