Kontrolu zde prováděla společně s inspektorátem práce. Z odhalených lidí bylo sedm z Ukrajiny a šest z Moldávie. Pracovali na ukrajinská, polská a moldavská turistická víza. Což neopravňuje k tomu, aby bylo možné na území České republiky vykonávat výdělečnou činnost.

Zjištěná porušení dále řeší oblastní inspektorát práce. „Tomu, kdo umožní výkon nelegální práce, lze uložit pokutu v maximální výši 10 milionů korun,“ uvedl Richard Zeman, mluvčí Celního úřadu pro Kraj Vysočina.