Lukáš Komárek pracoval od roku 2009 ve firmě Mann Hummel v Nové Vsi jako seřizovač. Pracovní smlouva mu byla po dobu téměř dvou let prodlužována vždy jen o několik měsíců. Když se před koncem roku 2011 ozval, že by podle zákoníku práce měl dostat smlouvu na dobu neurčitou, nepochodil a firma mu podle něj znemožnila chodit do práce.

Obrátil se proto na soud. Ten okresní v Třebíči mu dal za pravdu, Mann Hummel se však odvolal a uspěl jak u následného jednání na půdě Krajského soudu v Brně, tak i u Nejvyššího soudu ČR.

Ústavní soud

Věcí se posléze zabýval také Ústavní soud. Žalobu Lukáše Komárka sice 8. prosince 2015 zamítl, ale ve svém výroku uvedl, že pracovní poměr se na dobu neurčitou překlenul automaticky, protože firma Mann Hummel to nijak neodmítla. „Jádro tohoto nálezu nespočívá pouze v jeho samotném výroku, ale též v jeho interpretačním odůvodnění," podotkl soudce Ústavního soudu v Brně Radovan Suchánek.

Lukáš Komárek se po takovém vyjádření Ústavního soudu těšil na opětovný nástup do dřívějšího zaměstnání, firma to však odmítla s tím, že i Ústavní soud Komárkovu žalobu zamítl a tím je pro ni věc uzavřena.

„Myslel jsem si, že o té věci budeme alespoň jednat. Pletl jsem se," komentoval postoj firmy Komárkův právní zástupce Luboš Kliment. „Domníval jsem se, že velká nadnárodní firma, která se zaštiťuje etickými kodexy chování, se k rozhodnutí Ústavního soudu postaví férovějším způsobem," dodal.

Včera se obě strany sešly v soudní síni znovu, tentokrát o náhradu mzdy, kterou Lukáš Komárek požaduje. Po firmě chce přes 280 tisíc za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013.

Ani s touto žalobou však Mann Hummel ústy své právní zástupkyně Andrey Krásné nesouhlasí. K ústupku ji přitom včera nepřímo vybídl soudce Jan Tesař. „Mám pocit, že ať už vědomě, či nevědomě jste výrok Ústavního soudu nepochopili. Je v něm jasně uvedeno, že pracovní poměr trvá. Máte i přesto zájem toto jednání natahovat?" zeptal se soudce.

Andrea Krásná ale účelové zdržování jednání odmítla. „Kromě nálezu Ústavního sou-du máme v rukou pravomocný rozsudek od Krajského soudu v Brně a jeho potvrzení Nejvyšším soudem. Ústavní soud toto rozhodnutí svým usnesením nezrušil," upozornila právní zástupkyně firmy Mann Hummel.

Výše náhrady

Soudce Jan Tesař navrhl, aby výši náhrady platů za dva roky pro Lukáše Komárka určil soudní znalec z oboru eko-nomiky mezd. „Bylo by tam pravděpodobně zahrnuto i zvyšování platů, ke kterým na podobných pracovních pozicích ve firmě docházelo," podotkl Jan Tesař.

Posudek však nakonec nutný nebude. Andrea Krásná totiž návrh žaloby na vyplacení 283 992 korun uznala. „Nic jiného mi v tuto chvíli nezbývá, s žalobou jako celkem ale nesouhlasím," dodala zástupkyně firmy Mann Hummel.

Rozsudek u Okresního soudu v Třebíči by měl padnout v závěru března.

Kvůli nejistému pracovnímu vztahu si Lukáš Komárek dodnes nenašel nové trvalejší zaměstnání. „Firmy totiž neví, jak na mě pohlížet," postěžoval si.

Zároveň mu hrozí, že bude muset vrátit přibližně 150 tisíc korun Úřadu práce, od kterého v posledních čtyřech letech pobíral podporu.