„Policisté zde kontrolovali dodržování zákazu podávání a prodeje alkoholu a tabákových výrobků osobám mladším osmnácti let a zda se v podniku nenacházejí mladiství pod vlivem alkoholu nebo drog," sdělila policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Policie na základě vlastního šetření a dobré znalosti mís- ta, včetně případů z nedávné minulosti, získala poznatky, že Ibiza Club navštěvují podnapilí mladiství a nezletilí.

„Zábavní podnik je rozleh-lý, hudební produkce probíhá v budově i ve venkovních prostorách, do akce tak bylo nutné nasadit větší počet policistů. Celkově byly do akce nasaze-ny více než dvě desítky policistů pořádkové a cizinecké policie, včetně psovodů a dále strážníci městské policie," uvedla mluvčí Kroutilová.

Naměřili jim více než jedno promile

Do Ibizy vyjeli policisté po 22. hodině desáté hodině večer a ihned začali provádět kontrolu. Při ní odhalili pětadvacet osob mladších osmnácti let, které byly pod vlivem alkoholu dvanáct dívek a třináct chlapců.

„Mezi podnapilou mládeží byla jedna osoba čtrnáctile- tá, dále sedm patnáctiletých, jedenáct šestnáctiletých a šest sedmnáctiletých," vyjmenova-la mluvčí. Ze zmíněných pětadvaceti „nachytaných" mládežníků přesáhla u čtyř z nich hodnota naměřeného množství alkoholu jedno promile, u deseti se pohybovala mezi půl a jedním promile alkoholu, u zbývajících jedenácti bylo množství alkoholu menší než půl promile.

Nejmladší podnapilé dívce bylo čtrnáct let a při dechové zkoušce jí policisté naměřili hodnotu 0,11 promile alkoholu. U podnapilých chlapců byl nejnižší věk patnáct let. Takoví byli dokonce čtyři a poli-cisté v podniku odhalili čtyři, u těchto hochů naměřili hodnoty od 0,43 do 1,03 promile alkoholu. „Největší množství alkoholu měl šestnáctiletý chlapec, u kterého policisté naměřili hodnotu 1,52 promile. Z dívek měla největší množství alkoholu šestnáctiletá slečna, které policisté naměřili hodnotu 0,87 promile," řekla Kroutilová .

Všechny osoby mladší osmnácti let, u kterých policisté zjistili, že jsou pod vlivem alkoholu, si kromě jednoho převzali na místě rodiče.

U jednoho z podnapilých policisté zjistili, že také jeho rodiče jsou pod vlivem alkoholu. Dítě si převzal další blízký rodinný příslušník. „O zjištěných případech podnapi-lých mladistvých budou policisté informovat odbor sociálně právní ochrany dětí," informovala mluvčí.

Při policejní akci byl nasazen i psovod se psem vycvičeným na vyhledávání omamných a psychotropních látek. „Kynolog provedl mimo jiné kontrolu šatny, kde pes v jedné z bund nalezl travní hmotu. Policisté zjistili majitele bundy, materiál zajistili a ten bude zaslán k provedení odborného zkoumání," uvedla Kroutilová.

Dále policisté v prostoru před zábavním podnikem zajistili opilého osmnáctiletého mladíka, který svým jednáním budil veřejné pohoršení. Při dechové zkoušce mu naměřili hodnotu 1,86 promile alkoholu. Opilec skončil protialkoholní záchytné stanici.

Jedenáctiletá dívka skončila v nemocnici

Další dvě děti pily alkohol v Moravských Budějovicích. Jedna z dívek kvůli tomu dokonce skončila v nemocnici. Ležela opilá v areálu letního kina. Dívce bylo pouhých jedenáct let a byla ve stavu, kdy nebyla schopná provedení dechové zkoušky. Zdravotníci dívku převezli do třebíčské nemocnice.

Na místě dále byla ještě patnáctiletá dívka, také pod vlivem alkoholu. Policisté provedli u dívky dechovou zkoušku, při které jí naměřili hodnotu 0,27 promile alkoholu. Podnapilou mladistvou předali následně jejím rodičům.