"Vzhledem k množství a délce průtahů nepřicházelo jiné kárné opatření v úvahu. Dopustil se průtahů u 111 věcí v řádu měsíců a v jednom extrémním případě dokonce roku a čtvrt. Šlo přitom o věci, u kterých zákon stanoví lhůtu v řádu dní, maximálně týdnů. Ač má v současné době vážné zdravotní potíže, z dokazování nevyplynulo, že by jimi trpěl už v roce 2020," uvedl předseda kárného senátu Tomáš Langášek. Některé případy se týkaly vážných trestných činů, další například žádostí o podmínečné propuštění z vězení.

Kárnou žalobu podala předsedkyně Okresního soudu v Třebíči Ludmila Novotná. Důvodem byly průtahy v rozhodování u více než stovky trestních věcí, hlavně v v roce 2020. Senátu řekla, že na Krátkého průtahy ji upozorňoval místopředseda Krajského soudu v Brně i okresní státní zástupce, Krátký ale na výtky vedení soudu nereagoval, jeho přístup k práci se nezlepšil a množství nedodělků se zvyšovalo. Jako postih navrhovala nejvyšší možný trest, tedy odvolání z funkce soudce.

"Jakékoliv jiné kárné opatření bych brala jako výsměch těm soudcům, kteří se teď vyrovnávají s množstvím věcí, které místo kárně žalovaného musejí řešit," uvedla v závěrečné řeči.

Jaroslav Krátký, který byl soudcem u Okresního soudu v Třebíči od roku 1982, přiznal vinu v počtu průtahů a jejich vznik zdůvodnil svým špatným zdravotním stavem. Uvedl, že trpí vážnou nemocí, kvůli níž je od poloviny roku 2021 v pracovní neschopnosti. Popřel, že by s vedením soudu nekomunikoval a že by nepřebíral písemnosti. Dodal, že už dva roky nebydlí v místě svého trvalého bydliště, novou adresu ale uvádí a poštu na ní běžně přebírá.

Kárný senát NSS může ukládat za různé prohřešky soudcům důtky, případně jim snížit plat až o 30 procent na dva roky, případně je odvolat z funkce předsedy senátu. Odvolání z funkce, které navrhovala předsedkyně okresního soudu, je nejpřísnější trest, který může kárný senát uložit. Přistupuje k němu jen zřídka. Rozhodnutí kárného senátu je definitivní, opravným prostředkem je pouze ústavní stížnost, která nemá odkladný účinek.