Přednášet a odpovídat na dotazy bude Antonín Křoustek, vedoucí poradny Bílý kruh bezpečí Jihlava, která pomáhá právě obětem a svědkům trestných činů a poskytuje odbornou pomoc i morální a emocionální podporu.

Kdo může žádat o peněžitou pomoc? Ten, komu bylo v důsledku trestného činu ublíženo na zdraví. Dále člověk, kterému byla kvůli trestnému činu způsobena těžká újma na zdraví. Na peníze má nárok rovněž osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela. A stejně tak oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti či dítě, které je obětí trestného činu týrání svěřené osoby.

Vrak vysloužilého BMW zamotal hlavu dělníkům i zadavateli prací při zpevňování povrchu parkoviště v Otmarově ulici v Třebíči.
Stroje asfaltem obkroužily vrak. Šlo o nejrychlejší řešení, říká radnice