„Mezi těmi, kteří u nás celou věc oznámili, je i muž z Hrotovic nebo rodiče desetiletého dítěte. My tady na oddělení fakturu oskenujeme a celou věc posíláme Interpolu, který se tím už zabývá,” říká vedoucí obvodního oddělení PČR Třebíč Martin Husa.

O co jde? Konkrétně muž z Hrotovic před časem na internetu prohlížel výsledky fotbalových utkání, mezi jinými vstoupil i na stránky BIB Services. Po rozkliknutí mu bylo nabídnuto, aby se zúčastnil soutěže o televizor, kterou sponzoroval slovenský řetězec NAY. Přičemž byl upozorněn, že vše je zcela zdarma. Jedinou podmínkou bylo vyplnit osobní údaje.

Po dvou měsících byl e-mailem vyzván, ať zaplatí poplatek. Poté ještě třikrát. On ovšem nereagoval. Když mu došla trpělivost, věc oznámil policii v Třebíči. Společnost zdůvodňuje své požadavky na zaplacení tím, že uživatelé registrací souhlasili se všeobecnými obchodními podmínkami a uzavřeli tak s provozovatelem smlouvu, v níž se zavázali částku zaplatit.

„Jsme přesvědčeni, že v drtivé většině případů nedošlo k uzavření platné smlouvy a tedy spotřebitelům nevznikl závazek k jakékoli platbě,” upozorňuje Evropské spotřebitelské centrum (ESC). Má za to, že obsah webových stránek, prostřednictvím kterých měly být dle tvrzení provozovatele uzavírány s uživateli smlouvy, je tvořen záměrně klamavým způsobem.

Záležitostí, které odborníci přezdívají „webová past”, se nezabývá Česká obchodní inspekce, ale právě Evropské spotřebitelské centrum (ESC). A to proto, že jde o praktiky zahraniční firmy vůči českým spotřebitelům. „Lze je považovat za takzvané nekalé obchodní praktiky, které zakazuje zákon o ochraně spotřebitele. Stejný názor publikovala Slovenská obchodní inspekce,” uvádí v reakci na vzniklou situaci ESC.

Stačí si jméno společnosti BIB Services zadat do internetového vyhledávače a z diskuzí je okamžitě jasné, že podobné ataky a psychologický nátlak, aby lidi zaplatili, prožívají stovky, ne-li tisíce Čechů. Určitě bude podobně zoufalých lidí mnohem víc i na Třebíčsku.

ESC radí spotřebitelům, co dělat

*Doporučujeme spotřebitelům, aby na zasílané faktury nereagovali a další kroky podnikli pouze v případě, že obdrží žalobu od soudu.

*Podle našeho názoru je nepravděpodobné, že dojde k podání žalob na jednotlivé spotřebitele. Pokud se tak stane, doporučujeme spotřebitelům bránit se před soudem.

*Z hlediska občanskoprávního nemůže dle našeho přesvědčení zákonem zakázaná nekalá obchodní praktika zakládat platný návrh k uzavření smlouvy, neboť právní úkon, který odporuje zákonu, je ve smyslu § 39 občanského zákoníku neplatný. Zároveň lze usuzovat, že rovněž přijetí takového návrhu ve většině případů nesplňovalo náležitosti platného právního úkonu, a to vzhledem k tomu, že uživatel neprojevil dostatek skutečného, vážně míněného a omylu prostého projevu vůle k uzavření smlouvy za daných podmínek.

*ESC důrazně upozorňuje spotřebitele, že o zahájení případného soudního řízení informuje žalovaného zásadně sám soud. Platební rozkaz nikdy nedoručuje žalobce a nedoručuje se e-mailovou zprávou.

*Varujeme spotřebitele před neuváženým poskytováním osobních údajů na internetu. (podrobně k tématu na stránkách www.coi.cz v sekci ESC)