Pyrotechnik zjistil, že se skutečně jedná o munici, konkrétně o dělostřelecký trhavý granát ráže 20 milimetrů. Vzhledem k tomu, že byl nalezený relikt z druhé světové války ve špatném stavu, pyrotechnik jej bezpečně zlikvidoval přímo na místě nálezu.

„V Kraji Vysočina stále dochází k nálezům nevybuchlé munice, která pochází zejména z období právě druhé světové války. Výjimečné však nejsou ani nálezy munice z období první světové války nebo z meziválečného období. Nebezpečí tkví zejména v tom, že při jakékoliv neodborné manipulaci může dojít k její aktivaci,“ upozorňuje mluvčí policie David Linhart. Jinými slovy – takový předmět může zkrátka vybouchnout.

Policie vyzývá: pokud kdekoliv, ať už při výkopových pracích, úklidu ve starých objektech nebo na procházce naleznete podezřelé předměty, které budou připomínat munici nebo její součásti, dodržujte důsledně následující pokyny: Přerušte veškeré práce. S předmětem nijak nemanipulujte a ani se ho nedotýkejte. Přivolejte Policii České republiky. Do příjezdu policistů podle svých možností zajistěte, aby se k předmětu nikdo nepřibližoval

Za žádných okolností se však nález munice neobávejte ohlásit. I kdyby přivolaný pyrotechnik na místě konstatoval, že se o munici nejedná, nebude vám v žádném případě nikdo nic vyčítat. Vaše ohlášení bylo učiněno v dobré víře a ve snaze zabránit škodám na životech, zdraví a majetku osob,“ upozorňují policisté.