Kontroly se zatím obešly bez závažných porušení. „Pozornost věnujeme také pohybu plavců, kteří mají na přehradě vymezený prostor. Policisté se dále věnují i dodržování dalších právních norem, které souvisejí s užíváním lesních pozemků a všech ostatních rekreačních ploch kolem přehrady,“ zmínila policejní mluvčí Dana Čírtková.

Patří mezi ně například zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě a zákaz stanování mimo stanové plochy. Kontrolám podléhalo dále například parkování vozidel v blízkosti hráze a porušování dalších zákazů u vodních toků.

Policejní kontrola motorkáře na Vysočině při nedělní dopravní akci.
Nehody motorkářů na Vysočině při dopravní akci: policisté se na ně v létě zaměří

Policisté vyjeli na vodní hladinu hodinu po poledni a kontrolovali až do podvečerních hodin. „Prováděli orientační dechové zkoušky, ale měli negativní výsledky. Všechna porušení vyřešili na místě uložením pokuty v příkazním řízení. Ve dvou případech plavidla táhla na laně nafukovací člun a v něm seděly další osoby, a to mimo vyhrazený prostor, tedy v místech, kde je to zakázané,“ doplnila mluvčí.

V podvečer strážci zákona pomáhali také se záchranou osobního vozidla, které si jeho majitel zaparkoval velmi blízko u vodní plochy, a po vzestupu vodní hladiny se auto začalo potápět. Na místě museli zasahovat profesionální hasiči, kteří ho z vody vytáhli.

Agresivní jízda

Hlídky mají pro svoji každodenní práci k dispozici kromě osobních automobilů také nízko ponorný motorový člun, se kterým v rámci běžného výkonu služby nebo při mimořádných opatřeních a akcích vyjíždějí na hladinu přehrady. Dohled na vodní ploše provádějí v letní turistické sezóně téměř denně. Někteří provozovatelé motorových člunů a vodních skútrů svoji příliš rychlou a agresivní jízdou ohrožovali rekreanty na lodičkách, plavce, rybáře, ale i cestující na výletní lodi Horácko.

Ilustrační foto.
Léto na Vysočině pod kontrolou: policie dohlédne na řidiče, cyklisty i vodáky

Pravidla plavby pro majitele soukromých plavidel jsou striktně vymezena právními předpisy. Na Dalešické přehradě je vymezený prostor pro koupání a pohyb plavců ve vodě. Povolena je rychlost na rozlehlých vodních plochách do vzdálenosti padesáti metrů od břehu nebo od vyznačených prostor pro koupání maximálně deset kilometrů v hodině. Na ostatních vodních cestách do vzdálenosti pětadvaceti metrů. Pro většinu plavidel to prakticky znamená plutí ve výtlačném režimu a zákaz jízdy ve skluzu.

„Na plavidle v policejních barvách vyjíždíme na přehradu v závislosti na klimatických podmínkách, a také s ohledem na období dovolených, kdy kolem přehrady tráví volné dny mnohem vyšší počet rekreantů než ve všední dny. A právě někteří rekreanti by se i v okolí přehrady mohli dopouštět protiprávního jednání,“ řekl vedoucí obvodního oddělení Hrotovice Jaroslav Haza.

Pokuty i odebrání plavidla

Přestupky na vodních hladinách postihuje především Státní plavební správa. Ta ovšem musí dotyčného přistihnout přímo na místě činu, nebo potřebuje důkazní materiál. „Zajímá nás také všechno, co se děje v zátokách kolem přehrady. Občas zjistíme například nedovolené táboření, nedovolené vjezdy osobních automobilů nebo rozdělávání ohňů v lese nebo na okraji lesa. Především v době letního období by mohl požár, který by se vymknul kontrole, způsobit rozsáhlé škody a následky. Proto při řešení zjištěných přestupků postupujeme nekompromisně,“ doplnil praporčík Vladimír Doležal, který na vodní hladinu vyjíždí pravidelně.

Cizinec zablokoval lesní cestu. S kamionem uvízl pod tratí.
Převrácení i uvíznutí v tunelu. Podívejte na kuriózní nehody kamionů na Vysočině

Většinu zjištěných přestupků, kterých se dopustí vůdci plavidel, policisté vyřeší na místě uložením pokuty v příkazním řízení. Pokud by se přestupek oznamoval Státní plavební správě, tak by za takové jednání hrozila v rámci správního řízení pokuta až do výše sto tisíc korun v případě fyzické osoby, v případě právnické osoby je pokuta za zjištěný přestupek ještě několikanásobně vyšší. Při opakovaném porušení předpisů hrozí provinilci i odebrání příslušného oprávnění vůdce plavidla.

Zdroj: se souhlasem PČR

Na Dalešické přehradě budou policejní kontroly pokračovat po celou rekreační sezónu, protože z hlediska počtu rekreantů se jedná o velice významnou rekreační oblast v rámci celého Kraje Vysočina. Policisté při kontrolách rozdávali kromě nealkoholického piva i jednorázové alkohol testery a drobné reklamní předměty, včetně letáčků s obsahem preventivních rad, jak se chovat bezpečně u vody.