„Dělníci se prokázali ukrajinskými pasy bez platného pracovního víza nebo propadlými polskými vízy, které je neopravňují k práci,“ řekl mluvčí Celního úřadu pro Kraj Vysočina Richard Zeman. Výsledky kontrol nyní dále prošetřuje oblastní inspektorát práce.

Od začátku roku celní správa na Vysočině zkontrolovala sedmdesát dva cizinců, z nichž třicet pět nemělo platné pracovní povolení. Těm, kdo umožní nelegální práci, přitom hrozí pokuta až deset milionů korun.

Aby cizinec v tuzemsku pracoval legálně, musí mít platné povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu a povolení k pobytu. „Když zaměstnavatel uzavře pracovní smlouvu s občanem Evropské unie nebo cizincem, musí o tom informovat úřad práce nejpozději v den jeho nástupu do zaměstnání,“ dodal Zeman.

Osoby s trvalým pobytem na území České republiky pracovní povolení mít nemusí.

Víkendový Šikland se nesl v americkém stylu.
Westernové městečko: burácející koně pod kapotou. Podívejte se na staré ameriky