Odborníci zdvihají varovní prst. I když je na etiketě piva napsáno nealkoholické, často obsahuje ještě kolem půl procenta alkoholu. U malých dětí účinkuje stejně, jako by dospělý vypil jeden půllitr alkoholického piva.

Podle statistik je až 38 procent rodičů, kteří nabídli dítěti alkohol ještě před patnáctým rokem. Vedle klasického alkoholu jsou ale i nealkoholické varianty, které jsou pro děti nebezpečné.

Je normální pít alkohol od dětství?

Specialisté na závislosti z Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze upozorňují, že pokud ochucené pivní nápoje nebo nealko piva pijí děti, představuje to velký problém.

Podívejte se na video od ministerstva zdravotnictví: 

| Video: Youtube

„Na prvním místě je obsah alkoholu. I když jde o takzvanou nealko variantu, půlprocentní obsah alkoholu je pro tělo dítěte podobný, jako když si dá dospělý normální pivo. Vedle toho si děti zvykají na hořkou chuť chmele. Je tedy reálný předpoklad, že ji tím spíš budou vyhledávat ve vyšším věku. A samozřejmě jde také o kulturní návyk – na to, že pít pivo, byť namixované či nějak upravené, je už od dětství normální,“ vysvětluje Petr Popov, primář Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pro web Naše zdravotnictví.

Nealkoholické pivo není limonáda

Jako reakci na tento trend zahájila nezisková organizace Suchej únor kampaň Nechmel děti, uvádí to web Bezpečnost potravin. Určená je především rodičům a upozorňuje na to, že nealkoholická piva nemají být brána jako nějaké limonády, ale jako potencionální riziko pro děti do budoucna.

Kromě Kliniky adiktologie se ke kampaniNechmel děti připojily i organizace Asociace nestátních organizací, Odborná společnost pro prevenci rizikového chování nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

„Alkohol je drogou v naší kultuře nesmírně tolerovanou – a také nejsnáze dostupnou. Někdy je pro nás těžké nalézt správnou míru mezi benevolencí a zdravým nastavením pravidel pro děti. Jako rodiče často víme, že bychom měli se svými dětmi o alkoholu i dalších drogách otevřeně mluvit, ale nevíme, jak to máme konkrétně udělat,“ vysvětlila Helena Rampachová, předsedkyně Rady Asociace nestátních organizací poskytujících služby pro osoby ohrožené závislostním chováním.

„Mnohdy si taky nejsme jisti: jsou nealkoholická piva nebezpečná? Když se moje dítě opije, mám udělat cirkus, nebo zůstat v klidu? Není to nakonec lepší, než kdyby hulilo? Kampaň Nechmel děti je připravena pomoci dětem i rodičům najít správnou cestu, jak se vypořádat s alkoholem i s otazníky kolem něj,“ sdělila Rampachová na webu Adiktologie.

Uvědomělé rodičovství

Pro kampaň Nechmel děti si nechala organizace zpracovat výzkum. Výsledky na vzorku 1006 rodičů ukázaly, že ochucené pivní nápoje pije 36,4 procenta dětí ve věku 11 až 15 let, a dokonce i 11,1 procent dětí ve věku od tří do šesti let. Na základě výzkumu vypracovala pár bodů, které mohou pomoci zlepšit situaci s užíváním ochucených či neochucených pivních nápojů. Jsou zveřejněny také v knize Rodičovství, kterou organizace Suchej únor vydala.

1. Komunikujte s dětmi přiměřeně jejich věku o alkoholu a jeho účincích. Nedělejte z něj strašidlo, ale ani jej nevychvalujte, držte se faktů.
2. Jděte dětem příkladem.
3. Určete si s dětmi pravidla a stůjte si za jejich dodržováním.
4. Budujte u nich jistou asertivitu a schopnost říkat ne. To se může hodit nejen u alkoholu. 

Mladiství nakoupí alkohol takřka bez problémů

Že podávání alkoholu dětem a mladistvým není nic mimořádného a jedná se o celospolečenský problém, potvrzují také závěry průzkumu, které zveřejnila Česká obchodní inspekce. Ta při kontrolách zjistila, že obchodníci bez zkoumání věku prodali alkohol třem mladistvým z pěti.


Nahrává se anketa ...

„Můžeme předpokládat, že u více či méně alkoholických pivních nápojů a radlerů, které mají obsah alkoholu až kolem dvou procent, bude číslo ještě vyšší. Jejich maskování do podoby limonád, a navíc velmi malý optický rozdíl mezi alko a nealko variantami tomu nahrává,“ upozornila odborná garantka kampaně Suchej únor Johana Růžková na webu Bezpečnost potravin.

close Facebook Deník Styl je tu pro každého. info Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová zoom_in Facebook Deník Styl je tu pro každého